Published On: Čet, lip 17th, 2021

Važno je provesti referendum o legalnosti Armije BIH i “agresiji” na BIH

Previše se puta ponovilo kako je Armija BIH bila jedina priznata vojna sila priznate RBIH.

Možda i jeste nešto kratko u svome početku. No ona armija koja  viče “tekbir” i koju Patković naziva armijom koja se bori za Prostor Džihada sigurno nije.

Kako bi se zaustavila daljnja rasprava na tu temu odavno su građani BIH morali pokrenuti građanski referendum sa sljedećim pitanjima primjerice:

  • Je li Armija BIH za vas do Daytona bila legitimna vojna sila?
  • Je li smatrate da vas je Armija BIH u ratu branila ili napadala?
  • Je li ideja Prostora džihada ideja koju ste podupirali tijekom rata?
  • Jesu li borci El Mudžahida i Handžar Divizije te HOS-a za vas antifašističke vrijednosti?
  • Može li član Predsjedništva biti netko tko je pucao na građane BIH?
  • Smatrate li da je u BIH bila agresija ili građanski rat?

Ako značajn, čak ne mora biti ni natpolovičan, no značajan broj građana, recimo milijun BH građana na prostoru većem od 50% teritorija BIH na ova gore pitanja odgovori niječno, morao bi se u BIH donijeti zakonski okvir koji bi sankcionirao sve one koji tvrde da je Armija BIH , skupa s mudžahedinima bila legalna vojna sila, isto tako svi oni koji bi negirali građanski bratoubilački rat u BIH kao činjenjicu te krivnju svaljivali na “vanjske neprijatelje” negirajući činjenicu da su Srbi i Hrvati u BIH dio BIH a ne vanjski agresori, kao što su unutarnji dio BIH i Bošnjaci, bili bi također sankcionirani.

Mi smatramo da ABIH ne može biti legalna vojna sila jer veliki dio građana BIH nikada Aliji nije dao dozvolu da povede Džihad.

Niti je veliki dio BH građana odobrio ikakva obredna klanja.

Isto tako smatramo da građani BIH ne mogu biti agresori na vlastitu zemlju.

Čak ni Gavrilo Princip nije bio agresor na vlastitu zemlju. Bio je revolucionar, al nije bio agresor na Austrougarsku. Bio je dio Austrougarske.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>