Published On: Uto, sij 14th, 2014

Utvrđene cijene matičnih knjiga i druge dokumentacije

Na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Pakiranje i tiskanje ovih dokumenata, u skladu s Odlukom o tiskanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga FBiH, za potrebe svih općina i gradova u Federaciji BiH vrši Javno poduzeće Novinsko – izdavačka organizacija ‘Službeni list BiH’ Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama, na osnovu čega se u Proračunu FBiH osiguravaju sredstva za te potrebe, a općine refundiraju troškove FMUP-u.

Cijena jednog primjerka (na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku) matičnih knjiga rođenih, državljana (s obrascima broj 2, 2B i 2A), vjenčanih i umrlih iznosit će 86,2875 konvertibilnih maraka. Izvodi iz ovih matičnih knjiga, izvodi namijenjeni za inozemstvo, kao i uvjerenje o državljanstvu (na obrascima broj 13, 13A i 13B) koštat će 0,392 KM. Cijena vjenčanog lista iznosit će 1,72 KM. U ove cijene uračunat je PDV, priopćeno je iz Službe za informiranje Vlade FBiH.

Bljesak