Published On: Pet, lis 14th, 2016

Utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda


Vijeće Ustavnog suda FBiH za zaštitu vitalnih interesa utvrdilo je da se Prijedlogom odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje povrjeđuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog konstitutivnog naroda.
Vijeće je ovu presudu donijelo odlučujući o zahjevu Kluba Bošnjaka u Skupštini Posavske županije za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi s osporenim prijedlogom odluke.
Presuda u ovom predmetu (U-23/16) donesena je na temelju amandmana 37., 38. i 80. na Ustav Federacije BiH, a nakon javne rasprave održane 5. listopada na kojoj su razmatrana pitanja relevantna za meritum tog ustavnosudskog postupka.
Presuda kojom je utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, bit će dostavljena strankama u ovom postupku – Klubu Bošnjaka i Klubu Hrvata u Skupštini Posavske županije, te objavljena u Službenim novinama FBiH i Narodnim novinama Posavske županije.
Kako se navodi u obrazloženju Presude, podnositelj zahtjeva – Klub Bošnjaka u Skupštini PŽ-a smatra kako bi se osnivanjem zavoda za odgoj i obrazovanje, koji bi bio zajednički za Posavsku, Hercegbosansku i Županiju Zapadnohercegovačku, te općine Žepče /Usora, teritorijalne jedinice s hrvatskom većinom, stvorila institucija zasnovana na etničkom načelu i političkom dogovoru.
Istodobno, smatraju kako bi spomenuti zavod bio paralelna institucija u postojećim resornim županijskim i federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, a podnositelj zahtjeva potsjetio je kako je PŽ multietnička, te kako samo u Odžaku u osnovnim i srednjim školama nastavu pohađa 50% učenika Bošnjaka, kao i u Orašju gdje je zastupljen znatan broj bošnjačkih učenika.
Kako dalje navodi Klub Bošnjaka u Skupštini PŽ-a, nastava u toj županiji obavlja se prema hrvatskom planu i programu a u Ustavu te županije nisu uvedeni bosanski i srpski kao službeni jezici.
Klub Hrvata u Skupštini Posavske županije smatra kako uspostavom zavoda za odgoj i obrazovanje ne bi bio povrijeđen bošnjački vitalni nacionalni interes, te u cjelosti osporavaju tvrdnje navedene u zahtjevu. Dalje, ukazuju na odredbe Ustava PŽ koji su ustavni osnov za donošenje predložene odluke, a kojima je propisano da županija zajedno s drugim županijama može osnovati zajedničko tijelo u skladu s posebnim sporazumom.
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je nakon utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu ocijenilo kako Zavod kao stručna institucija podliježe preispitivanju s aspekta zaštite vitalnih interesa jer mu je dodijeljena važna funkcija u obrazovnom sustavu, a evidentna je i njegova uloga u opisu djelatnosti koja se dodiruje s nadležnostima ministarstva iz oblasti obrazovanja.
Vijeće Ustavnog suda FBiH ističe kako obrazovanje predstavlja jednu od ključnih oblasti koje same po sebi pripadaju definiciji vitalnih nacionalnih interesa.