Published On: Pet, ruj 30th, 2016

Ustavni sud BiH: 9. januar kao Dan RS-a zakonski prestaje važiti


Ustavni sud BiH danas je održao 100. plenardnu sjednicu na kojoj se odlučivalo o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o povredama ljudskih prava.
Priopćenje prenosimo u cjelosti:
“Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas, 30. rujna 2016. godine, održao 100. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i o jednom broju internih planskih dokumenata.
Isključivo, radi ilustracije, izdvajamo:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je rješenjem utvrdio da Narodna skupština Republike Srpske nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine.
Shodno tome, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da odredba člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07) prestaje važiti sljedećeg dana od dana objavljivanja rješenja u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.
U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rješenje će se dostaviti Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i objaviti u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i „Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine“.
Naime, između ostalog, Ustavni sud je konstatirao da je rok za izvršenje Odluke broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine Narodnoj skupštini Republike Srpske istekao 25. lipnja 2016. godine. Ustavni sud je konstatirao da Narodna skupština Republike Srpske nije poduzela konkretne mjere u cilju izvršenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine, odnosno da aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske, nisu rezultirale mjerama koje bi u konačnici dovele do usuglašavanja člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07) sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kako je to naloženo u predmetnoj odluci Ustavnog suda.
Osim toga, Ustavni sud zapaža da je Narodna skupština Republike Srpske 17. lipnja 2016. godine podnijela zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine, o kojem je Ustavni sud odlučio na Plenarnoj sjednici održanoj 17. rujna 2016. godine. Ustavni sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske u svom zahtjevu za preispitivanje nije, u smislu člana 68. stav 1. Pravila Ustavnog suda, prezentirala nikakve nove činjenice koje bi mogle utjecati na drugačije odlučenje Ustavnog suda u predmetnom slučaju. Zbog toga je Ustavni sud zaključio da ne postoje opravdani razlozi za usvajanje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, te je taj zahtjev odbijen.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, kao i na osnovu uvida u odluke Narodne skupštine Republike Srpske objavljene u „Službenom glasniku Republike Srpske“, Ustavni sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske nije u ostavljenom roku usuglasila član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud podsjeća da je svojom Odlukom broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, svako fizičko i pravno lice dužno je poštovati konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.
Također, Ustavni sud podsjeća da, u skladu sa članom 61. st. 4–6. Pravila Ustavnog suda, odlukom kojom utvrđuje nesuglasnost odredbi zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud može donositelju zakona odrediti rok za usuglašavanje koji ne može biti duži od šest mjeseci, te će, ako se u ostavljenom roku ne otkloni utvrđena nesuglasnost, svojom odlukom utvrditi da nesaglasne odredbe zakona prestaju važiti sljedećeg dana od dana objavljivanja te odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.
S obzirom da Narodna skupština Republike Srpske nije izvršila konačnu i obavezujuću Odluku Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. studenog 2015. godine u ostavljenom roku, Ustavni sud je na osnovu člana 57. stav (3), člana 61. st. (5) i (6) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda odlučio kako je navedeno.
Sve odluke o apelacijama usvojene na sjednici bit će dostavljene podnositeljima apelacija u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Na istoj sjednici Ustavni sud je razmotrio i usvojio Srednjoročni plan rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2017. do 2019. godine, Plan rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i Proračun Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017. godinu”, navodi se u priopćenju.