Published On: Sri, ruj 21st, 2016

UNIVERZALNA JURISDIKCIJA I HRVATSKA ŠUTNJA: Halilovića treba u Hrvatskoj tužiti za Grabovicu no "naši" se boje svoje sjenke

Univerzalna jurisdikcija je pravo svake zemlje da pred svoj sud izvede sve počinioce kaznenih djela opisanih u međunarodnim konvencijama i prihvaćenim i ratificiranim u domaćem zakonodavstvu.
I da im sudi po zakonima svoje zemlje. Bizarno bi bilo da DORH sada podiže optužnice za genocid u Darfuru, mada načelno može ako joj neki Džandžavid zaluta u izbjegličkoj koloni iz Sudana.
DORH koji ovakav postoji od neovisnosti, krvavog rata i za tradicionalne balkanske uvjete, imao bi zapravo vlastitog posla preko glave da hoće raditi.
Da bi obradio ratne zločine, zločine počinjene u ratu i ratno profiterstvo, trebala bi mu ogromna volja i omanja vojska odličnih i nada sve pismenih pravnika. Tu znamo kako stoje.

Goran Raguž l poskok.info
A tu je i rat u Bosni i Hercegovini NEODVOJIV od rata u Hrvatskoj i dobro uvezan i u kraj rata na Kosovu.
Republika Hrvatska ima i pravo i obavezu da se sa svojim DORH om bavi tim ratovima i da bez milosti kupi zlikovce bilo koje nacije i denominacije.
A tu bi trebalo ići kronološki, od uzroka rata, agresije JNA i lokalnih joj suučesnika, vrha SDA i bratskih joj stranaka poput MBO za sabotiranje obrambenih napora, za izazivanje rata s HVO-om (dobro ste pročitali), za nikada pokrenute procese protiv počinitelja grozomornih zločina protiv civila i zarobljenih vojnika npr. u Bugojnu, protiv preživjelih članova predsjedništva BiH po zapovijednoj odgovornosti, protiv članova GŠ osobito iz vremena Sefera Halilovića i kosovsko – udbaških mu suradnika, članova ratne SDA vlade izravno odgovornih i za višegodišnju blokadu Sarajeva – svakako za posebno suđenje – te za ratno profiterstvo kao glavni uzrok te blokade, vođstvo 3. korpusa izravno formiranog samo za rat sa HVO om, preživjele iz 4. korpusa makar za izdaju akcije u Podveležju koja im je odnijela par stotina života, te zločine JNA i partijsko – policijskih formacija od 1990 – 1999 na Kosovu.
Pošteno sastavljenom DORHU, dosta posla za jednu generaciju.
Republika Hrvatska se ne treba boriti za ukidanje univerzalne jurisdikcije ni u Srbiji niti u BiH.
Svaka zemlja npr. potpisnica Konvencije o genocidu ima i pravo i obavezu da sudi bilo kome optuženom po njoj.
Ili drugim pravno važećima. Republika Hrvatska i njen DORH samo trebaju raditi SVOJ posao, ništa više ili manje.
I to bez iznimki, a svakako prestati prijetiti da ćemo to raditi.