Published On: Fri, Sep 26th, 2014

UNITED STATES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: Vrijeme je za reformu BIH, kaže američki Kongres…

Američki kongresmen Christopher Smith uputio je u Predstavnički dom Kongresa rezoluciju kojom se traži ustavna reforma i upotreba svih moći danih predstavnicima međunarodne zajednice u BiH.

U rezoluciji se naglašava da je Daytonski sporazum prevaziđen, ali ne i uloga visokog predstavnika u BiH, a provučena je i ideja da je  jačanju institucija na nivou BiH, uzrok stagnacije zemlje što su centralistički mediji u Sarajevu odmah preveli kao potporu SAD-a centralizaciji a što je opet ne samo maliciozno nego i glupo. Naime sama SAD je federalizirana zemlja sa jakom državnom Vladom i jednim predsjednikom. Federalizirana BIH svakako bi morala imati jaku državnu Vladu i jake državne institucije. Federalizacija BIH nikako ne znači slabu državu, dapače. Rješavanjem nacionalnih pitanja federalizacijom zemlje otvara se mogućnost gašenja doma naroda, budući da bi nacionalni veto bio zamijenjen republičkim a na samoj državnoj razini po prvi put stvorila bi se mogućnost formiranja programske vlade po klasičnom građanskom principu. BIH bi tako postala normalna europska država, sa funkcionalnom državnom Vladom koja bi se birala po principu jedan čovjek , jedan glas, dok bi nacionalne republike bile jamac zaštite kolektivnih prava svih konstituenata u BIH. Iako će neki takvu ideju nazvati štetnom ona je duboko pravedna. I daje šansu BIH da se reformira  kao svaka zapadna demokracija.

”Međunarodna zajednica zadržava značajne moći i ovlaštenja dobivene Daytonskim sporazumom, ali je zadnjih godina odbijala da ih adekvatno koristi u adresiranju pitanja pogoršanja političke atmosfere i stagnacije zemlje”, ocjenjuje se u ovom dokumentu, a prenosi Tanjug.

Također, kako piše u Rezoluciji, podržava se održavanje međunarodne nazočnosti u BiH, puno zadržavanje i neophodna upotreba svih moći i ovlaštenja danih međunarodnoj zajednici, uključujući Ured visokog predstavnika, da bi se u potpunosti ostvarili ciljevi i uvjeti postavljeni od strane Vijeća za primjenu mira.