Published On: Ned, stu 4th, 2018

Ukida se BHS jezik u sarajevskim školama

Ministarstvo obrazovanja SŽ-a od jučer je i službeno počelo s provedbom upute prema kojoj su škole dužne provesti anketu kod roditelja djece kako bi se u školskoj dokumentaciji upotrebljavao samo jedan od službenih jezika u BiH, dakle ili bosanski ili hrvatski ili srpski jezik.

Ova promjena najavljivana je još prije godinu. Naime, godinama se u gotovo svim školama u Federaciji BiH koristio termin BHS jezik, što je oznaka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, međutim, u SŽ-u to više neće biti tako, piše Večernji list BiH. Tako je ministar obrazovanja SŽ-a Elvir Kazazović službeno izdao uputu o pisanju naziva u okviru koje se nalazi i anketa namijenjena roditeljima u kojoj ih se pita da se opredijele za naziv materinskog jezika njihova djeteta.

U objavljenom aktu priloženo je izjašnjenje u kojem se od roditelja traži da se izjasne za jedan od tri jezika, bosanski, hrvatski ili srpski, a što će biti navedeno u javnim ispravama, razrednoj knjizi i ostaloj pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji.

Iz Ministarstva su svim školama uputili instrukciju naglašavajući da uvažavaju odredbe novog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim je uređeno pisanje upotrebe jezika i pisma u nastavi.

Tako će u javnim ispravama, razrednoj knjizi i pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji nakon provedene ankete među roditeljima naziv predmeta glasiti “bosanski jezik i književnost”, “srpski jezik i književnost” ili “hrvatski jezik i književnost”.