Udruženju umirovljenika Konjica drva na osam rata

Udruženje penzionera/umirovljenika Konjic svojim članovima i ove godine pomaže u nabavci ogrjevnog drveta, tako što je sa firmom “Šumarstvo – Prenj” sklopilo sporazum o isporuci drva i o mogućnosti plaćanja u osam rata.
Tajnik Udruženja penzionera/umirovljenika Selim Novalić, za FENU je rekao da se prijave primaju do prvog ožujka, da cijena iscijepanih drva po jednom prostornom metru iznosi 80 KM, te da je interes umirovljenika veliki.
“Udruženje ima ukupno 3.080 članova, a pored članova Udruženja, na području općine postoji još 1.120 umirovljenika koji nisu učlanjeni u Udruženje”, rekao je gospodin Novalić.

more recommended stories