Poštovani, zovem se Željana Vučić, vlasnica sam poslovnog prostora u zgradi Integra od 2005. godine, od kada počinju moje pravne bitke. Prva pravna bitka je utvrđivanje vlasništva zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor, koju sam na sudu dobila. Druga pravna bitka je ništavni ugovor o održavanju koji ima za cilj bogaćenje pojedinaca na […]

" />
Published On: Uto, lis 1st, 2019

U zgradi Integra od etažnih vlasnika naplaćeno 2.5 milijuna KM na osnovu ništavnog ugovora?

Poštovani,

zovem se Željana Vučić, vlasnica sam poslovnog prostora u zgradi Integra od 2005. godine, od kada počinju moje pravne bitke.
Prva pravna bitka je utvrđivanje vlasništva zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor, koju sam na sudu dobila.
Druga pravna bitka je ništavni ugovor o održavanju koji ima za cilj bogaćenje pojedinaca na štetu drugih.
Sve ovo napisano je u članku sa dokazima, koje vam šaljem u privitku.
U nadi da ćete objaviti ovaj članak koji pokazuje sve kriminalne radnje s kojima se bore građani ovog grada.
Unaprijed hvala!
Lijep pozdrav,
Željana Vučić
mob 063 317 946

 

Integra d.o.o. protuzakonito je uknjižila vlasništvo nad zajedničkim dijelovima istoimene zgrade Integra u Ulici Ante Starčevića bb, Mostar. Šest etažnih vlasnika u navedenoj zgradi 2010. godine pokreće sudski postupak za ostvarivanje vlasništva nad zajedničkim dijelovima. Nakon devet godina vođenja sudskog postupka na Općinskom i Županijskom sudu u Mostaru, šest etažnih vlasnika u zgradi Integra dobilo je presudu kojom se mogu uknjižiti na zajedničke dijelove zgrade, uređaje zgrade i zemljište koje služi njezinoj redovitoj uporabi.

Ovom presudom potvrđeno je da je Zemljišno-knjižni ured napravio propust i protuzakonito dopustio da se Integra d.o.o, upiše u zemljišne knjige kao vlasnik zajedničkih dijelova na cijeloj zgradi. Ovim je utvrđena i nezakonitost na ovjeri Elaborata o etažiranju i izdavanju uporabne dozvole 2007. godine od strane Grada Mostara. Grad Mostar nije mogao izdati uporabnu dozvolu, jer zgrada Integra ima samo dva vodomjera, a polovica poslovnih prostora ima priključak vode, pa tako za ugostiteljski objekt Calamus, potrošena voda naplati se od svih etažnih vlasnika.

U ovoj zgradi ne poštivanje Zakona je vidno i u Ugovoru o održavanju, gdje etažni vlasnici Integra d.o.o, koju zastupa direktor Berislav Crnjac i Sintegra d.o.o., koju zastupa direktor Srećko Matajić, u periodu 2001.-2019. za održavanje zajedničkih dijelova zgrade od etažnih vlasnika su naplatili 2,5 milijuna KM što je deset puta veće od onog što zakon propisuje. Željana Vučić je samo jedna u nizu žrtava važećih zakona koji u našem gradu još nisu zaživjeli. Spomenuta je vlasnica poslovnog prostora, površine 113 m² u zgradi „Integra“ od 2005. godine, od kada dobiva mjesečne račune za održavanje zajedničkih dijelova u iznosu od 370 KM, po cijeni 3,19 KM (2,73+PDV) po m². Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade, koji je donijela HNŽ i koji je stupio na snagu, određena je visina naknade u iznosu 0,30 KM/m2.

Što znači da se etažnim vlasnicima ta naknada naplaćuje 10 puta skuplje od one koja je propisana. U ništavnom ugovoru o održavanju (kojeg Željana Vučić nije potpisnik), na koji se Sintegra d.o.o. poziva, nije definirana jedinična cijena koja se obračunava. Zbog neplaćanja računa za održavanje zajedničkih dijelova Sintegra d.o.o. pokreće sudske postupke protiv Vučić. Prema jednoj od presuda u postupku kaže se da je usvojen Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade ali da nije faktički zaživio. Zakon je zaživio u cijeloj BIH osim u Mostaru !!!

Ako sud ne donosi presude po usvojenim zakonima, postavlja se pitanje po čemu ih donosi? U drugom sudskom postupku, financijsko vještačenje sudskog vještaka je pokazalo da od održavanja Sintegra d.o.o. godišnje naplati oko 130 000 KM o čijoj potrošnji odlučuje Nadzorni odbor Sintegre. Od do sada prikupljenog novca za održavanje postojeće zgrade, može se zaključiti da su etažni vlasnici Integra d.o.o. i Sintegra d.o.o. isplatili svoje poslovne prostore. Financijsko vještačenje je pokazalo da su plaće, doprinos, topli obrok i ostalo, djelatnicima i direktoru Sintegre isplaćeni iz sredstava za održavanje. Nadalje, financijskim vještačenjem također je utvrđen dug Integre d.o.o. od oko 280 000 KM na osnovu održavanja zajedničkih dijelova, koji nije sudski potraživan niti je do danas naplaćen.

Iz čega je vidljivo da etažni vlasnici nisu ravnopravni. Presuda Općinskog suda u Mostaru po drugom postupku je prepisana presuda iz prvom postupku, bez uvažavanja dokaza vještaka financijske struke. Ovakvim netransparentnim i nelegalnim održavanjem zgrade suprotno Zakonu o stvarnim pravima od 2013.godine, te donesenim odlukama suda koje nisu u skladu sa Zakonima omogućene su nekažnjene kriminalne radnje pojedinaca na štetu drugih.