U prošloj godini dijaspora poslala u BiH još više novca

Iz inozemstva je u BiH stiglo više novca u prošloj godini u odnosu na 2011. te i dalje transferi koje dijaspora uplaćuje predstavljaju jedan od značajnijih socijalnih i ekonomskih suporta našoj zemlji, potvrđeno je Agenciji FENA u Centralnoj banci BiH.
U prva tri kvartala prošle godine ukupni devizni transferi za sve sektore osim vlada iznosili su 2,64 milijarde KM, što predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kad su iznosili 2,57 milijardi KM.
Za devet mjeseci prošle godine na ime osobnih transfera (po staroj metodologiji devizne doznake iz inozemstva) u BiH je uplaćeno 1,54 milijarde KM, dok su ostali tekući transferi iznosili 1,09 miljardi KM.
U Centralnoj banci BiH preciziraju da je za devet mjeseci prošle godine iz inozemstva po osnovi mirovina u BiH uplaćeno 1,05 milijardi KM, što je i najveći dio novca u kategoriji socijalnih davanja koja se evidentiraju u ostale tekuće transfere.
“Tekući transferi i dalje predstavljaju jedan od značajnijih izvora financiranja deficita tekućeg računa. Stoga su ovi transferi značajni za ekonomiju BiH, a posebno za dio populacije koji ih prima. Značajan udjel u ukupnim transferima imaju socijalna primanja, odnosno mirovine iz inozemstva”, rečeno je Feni u Centralnoj banci BiH.
Ukupni tekući transferi odnose se na personalne uplate koje iz inozemstva dobivaju kućanstva. To je novac koji iz dijaspore stiže najbližim srodnicima u BiH te mirovine koje nadležni fondovi dostavljaju korisnicima u BiH. Dio ovih sredstava ide putem računa a dio Centralna banka BiH procjenjuje.