Published On: Uto, svi. 14th, 2019

U ovom gradu na Jadranu uvodi se plaćanje obilaska “historijskog jezgra”, turisti po njemu više ne mogu šetati besplatno

Turistička organizacija općine Budva će od ponedjeljka, 20. svibnja, početi naplaćivati izletničku taksu od jedan euro turistima koji u okviru organiziranih grupa posjećuju Stari grad.

Ova taksa bit će naplaćivana tijekom cijele godine u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, priopćeno je iz budvanske turističke organizacije.

Izletničku taksu ne plaćaju djeca mlađa od 12 godina, lica s teškim čulnim i tjelesnim smetnjama, sudinici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organiziraju škole i fakulteti u okviru redovnih programa održavanja obrazovnih, sportskih i kulturnih manifestacija.

“Taksu ne plaćaju strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja taksi i koji organizovano preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanja humanitarne pomoći, kao i gosti smješteni u turističkim kapacitetima na području opštine Budva koji su već platili boravišnu taksu”, navodi se u saopštenju.

Planirano je da se izletnička taksa naplaćuje u novom informativno-turističkom punktu koji će biti izgrađen u centru Budve.

“U toku je izrada glavnog projekta, tako da će do njegove realizacije i završetka radova, naplata biti organizovana u informativno-turističkom punktu u Starom gradu Budva”, navodi se u saopštenju Turističke organizacije općine Budva.