U BiH se (ni)je vratilo više od milijun ljudi

Od oko 2,2 milijuna ljudi koji su do 1995. godine napustili svoje domove, u BiH se vratilo 1.025.011, a povratak imovine ostvaren je 99,8 posto, pokazuju podaci međunarodnih organizacija.

Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić rekla je danas u Sarajevu da trenutno u BiH službeni status interno raseljenih ima 98.578 osoba, dok je oko 20.000 registrirano kao izbjeglice iz BiH koje borave izvan zemlje porijekla.

“Broj ugroženih manjinskih povratnika iznosi 47.000”, navela je Zukić na konferenciji za novinare pod nazivom “Aneks 7 – Put za povratak ili put za odlazak iz BiH”.

Ona je navela da je izgrađeno ili obnovljeno 327.000 domova, a više od 2.700 stambenih objekata je bez struje.

Zdravstveno osiguranje nema 10.675 ljudi, 8.994 obitelji su u stanju socijalne potrebe bez ikakvih primanja, dok samo 0,8 posto do jedan posto povratnika radi.

Zukić dodaje da u BiH još postoji više od 100 kolektivnih centara, te da je, teritorijalno gledano, 2,3 posto površine BiH pod minama.

Prema podacima do kojih je Unija došla istraživanjem o iseljavanju iz BiH u razdoblju od 2013. do 2017. godine, BiH je napustilo 151.101 osoba, a uzroci odlaska su ekonomska kriza, besperspektivnost, nepoštivanje ljudskih prava, te politička situacija u BiH.

Ona je navela da je za sljedeće razdoblje za povratak osigurano oko 30 milijuna KM, a da je za okončanje ovog procesa potrebno najmanje 500 milijuna KM.

Unija za održivi povratak i integracije u BiH je nevladina organizacija sa specijalnim konsultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom vijeću UN, a jedan od njenih ciljeva je i lobiranje za sredstva za održivi povratak u BiH./Srna/HMS/