Published On: Pet, lis 9th, 2020

U BiH se bez sankcija kupuju i prodaju diplome

Još jedna sramotna odluka Tužiteljstva BiH. Donijeli su Naredbu o neprovođenju istrage na osnovi istraživačke priče o kupovini diploma u BiH. Državni tužitelj Oleg Čavka kaže da je „očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno prijavljeno kazneno djelo”.

Žurnal je početkom 2019. godine objavio priču o kupovini diploma u BiH. Podsjetimo, tada je novinarka Žurnala za samo 17 dana dobila diplomu srednje medicinske škole. Predaju diplome uspjeli su zabilježiti i na video snimci. Neposredno prije objave priče, novinaru su dostavili Tužiteljstvu BiH sve informacije do kojih su došli, kao i snimku kupovine. Stečenu diplomu novinarka Žurnala predala je tužiteljima.

Od tada su prošla 22 mjeseca. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 30. rujna ove godine donijelo je Naredbu o nesprovođenju istrage u ovom predmetu!

„Obavještavamo Vas da je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, povodom Vaše kaznene prijave dostavljene ovom Tužiteljstvu, dana 30.9.2020. godine donijelo Naredbu o neprovođenju istrage jer je u smislu odredbi člana 216. stav 3. i 4. ZKP BiH iz prijave i pratećih spisa, odnosno rezultata provedenih istražnih radnji, očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo.“, naveo je u dopisu državni tužitelj Oleg Čavka.

Snimka Žurnala, na kojoj je pokazano na koji način je moguće steći diplomu u BiH, skrenuo je pažnju javnosti na ovaj unosni i široko rasprostranjeni kriminal. Priču su prenijeli mnogi mediji u Europi i regiji, a reagirale su i neke europske zemlje koje su počele pažljivije ispitivati porijeklo ovdašnjih diploma. Ipak, ta snimka, pa ni sva dokumentacija koju su prikupili novinari, nisu bili dovoljni Tužiteljstvu BiH. Utvrdili su da “ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo.“

Što se tiče prodavača diploma iz Žurnalove priče, Tužiteljstvo BiH je kazneno gonjenje prepustilo Županijskom tužiteljstvu Unsko-sanske županije, naveo je Čavka.

Također, Čavka  obavještava da neće pokrenuti ni istragu oko Centra za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu. Širokobriješke škole u vlasništvu poduzetnika Ivana Ševe ili njegove obitelji spominjane su i u dokumentima SIPA-e koje je u studenom 2018. godine Tužiteljstvo BiH odbacilo.

„Što se tiče prijavljenog Š.V., protiv kojeg je neposredno na zapisnik podnijela vaša novinarka Omerović Azra, izvršili smo više istražnih radnji iz kojih je proizašlo da je tvrdnja vaše novinarke netočna“, naveo je državni tužitelj Oleg Čavka u obavještenju redakciji Žurnala o neprovođenju istrage u predmetu diploma.

Radi se o vatrogascu iz Hrvatske, rođenom u Sisku. Posljednjeg dana kolovoza 2018. godine u Širokom Brijegu mu je izdana svjedodžba da je uspješno završio Srednju strukovnu školu u Širokom Brijegu, smjer vatrogasac.

„Učenik je završni ispit polagao od 28. 8. 2018. godine, do 31. 8. 2018. godine“, piše u Svjedodžbi.

No, učenik tih dana uopće nije bio na teritoriju BiH. Kao redovni putnik u BiH je ušao tek 1. rujna u zoru, u 4 sata i 20 minuta, i to na sjeveru, na graničnim prelazu Kostajnica. Tek tada se uputio u Hercegovinu, odakle je, u 12 sati i 16 minuta, izašao iz BiH preko Graničnog prelaza Osoje.

Bez obzira na sve, tužitelj Čavka i dalje smatra da u tome nema ništa neobično i tvrdi da je ovaj učenik svakodnevno vrijedno putovao u školu iz Siska u Široki Brijeg.

„Naime, u periodu školovanja za zanimanje vatrogasca, Š.V. je više stotina puta evidentiran prilikom prelaska državne granice od strane Granične policije BiH, obzirom na to da je utvrđeno da je u navedeno vrijeme gotovo svakodnevno putovao na relaciji iz Siska u Bosnu i Hercegovinu“, nastavio je tužitelj Čavka.

Zbog toga, zaključuje Oleg Čavka, „što se tiče istražnih radnji u Srednjoj školi Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg, te istražne radnje nisu ukazale na bilo kakve nezakonitosti.“

Na kraju svog dopisa, tužitelj Čavka obavještava da je ipak otvorena jedna istraga – o diplomi Osmana Mehemdagića.

„Vaša istraživačka priča, nakon formiranja predmeta, je ovom Tužiteljstvu značajno pomogla u smislu iniciranja istraživanja na evidentno brojne propuste u procesu školovanja na privatnim visokoškolskim ustanovama-više njih na području BiH, te je tim povodom istražna aktivnost dovela do sveobuhvatnih provjera validnosti diploma visokopozicioniranih službenika sigurnosnog sektora BiH, što je u konačnici dovelo, zahvaljujući i Vašem istraživanju, do donošenja Naredbe o provođenju istrage protiv Mehmedagić Osmana zbog krivotvorenja diploma“, naveo je državni tužitelj Oleg Čavka.