Published On: Čet, stu 27th, 2014

U BiH ima 27,5 posto nezaposlenih – 300 do 320 hiljada ljudi

U Sarajevu je danas održana konferencija “Ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ‘Horizont 2024’ i Ekonomsko-socijalna pozicija Bosne i Hercegovine” gdje je poručeno da su potrebne značajne ekonomske reforme kako bi se u BiH smanjio broj nezaposlenih, javlja Anadolu Agency (AA).

Senad Tafro, Predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024”, izjavio je da je jedan od ciljeva današnje konferencije kreiranje zajedničkog ekonomskog prostora BiH.

“Cilj ove konferencije je podrška kreiranju zajedničkog ekonomskog prostora BiH i regije, podrška socijalnim i ekonomskim kretanjima u BiH kao i naučnim i stručnim aktivnostima koje su usmjerene ka socijalnim, ekonomskim i pravnim reformama na ovim područjima. Osim toga, cilj je i kreiranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede i povećanje izvoza”, istaknuo je Tafro.

Inače, 17 nevladinih organizacija s područja cijele BiH je oformilo Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” kako bi udruženo djelovali s vlastima na provođenju ekonomskih reformi.

“Planiramo udruženo raditi zajedno s vlastima da napravimo platformu da ljudi iz Evropske unije (EU) i investitori ne razgovaraju samo s vlastima nego i s građanima i nevladinim sektorom”, kazao je Tafro pritom se zahvalivši ambasadama SAD-a, Turske, Švedske, Norveške za svesrdnu podršku.

Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, istaknuo je da je snažnom i sveobuhvatnom reformom moguće povećati broj radnih mjesta u BiH.

“Bez jakog ekonomskog razvoja BiH i nužnih socijalnih reformi koje podrazumijevaju zakonske propise u BiH koji se odnose na smanjenje cijene rada po zaposlenom radniku i niz drugih izmjena zakonskih rješenja, BiH ne predstoji neka svijetla budućnost. Jednom jakom reformom koja će biti urađena na naučnoj osnovi može se doći u situaciju povećanja radnih mjesta i većeg zapošljavanja. Pretpostavlja se da, a i neke statistike govore, da u sivoj ekonomiji u BiH radi oko 200 hiljada ljudi. Stručnom analizom bi se moglo doći do prihvatljive cijene rada za poslodavce u BiH, kako bi ljudi u sivoj ekonomiji ušli u legalne tokove tržište rada”, rekao je Delić.

Na kraju je kazao kako nisu tačni navodi da u BiH postoji 500 hiljada nezaposlenih nego, kako kaže, najviše 320 hiljada.

“Anketa o radnoj snazi, koja je jedina relevantna u svim zemljama EU-a i svim razvijenim zemljama, govori da u BiH ima 27,5 posto nezaposlenih, ustvari oko 300 do 320 hiljada ljudi. To govore Svjetska banka i ozbiljne međunarodne institucije. Ja sam siguran i odgovorno tvrdim da u BiH nema više od 320 hiljada nezaposlenih”, smatra direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024” organizira ovu konferenciju sa ciljem doprinosa uspostavljanju saradnje i jačanju utjecaja civilnog društva uključenog u sektor socijalnog i ekonomskog razvoja BiH.

Na konferenciji učestvuju brojni ugledni profesori i stručnjaci za ekonomiju kao i predstavnici Ministarstva za pravdu BiH i Agencije za zapošljavanje BiH.

Radiosarajevo.ba