TURSKI TURISTI VIŠE NE DOLAZE, JAVNOST UZNEMIRENA: Na grbu Kikinde turska glava nabijena na sablju!

Na službenom  grbu Kikinde naslikana je sabljom probodena turska glava, dok je na pečatu Velikokikindskog distrikta lav koji u jednoj ruci drži mač, a u drugoj tursku glavu.

Ovo nije uradila neka radikalna nevladina organizacija, grb Kikinde je politička odluka većinskog srpskog naroda (74% stanovništva Kikinde čine Srbi).

Grb Distrikta je najprije stavljen na sajt Općine Kikinda, korišten je i prilikom potpisivanja povelje o bratimljenju sa nekoliko gradova, a često stoji i u pozadini poziva na konferencije za tisak čelnika lokalne vlasti.

Inače, po zakonu i statutu općina, grb ne može biti promijenjen bez javne rasprave. Lokalna vlast najavljuje da će ove godine najvjerovatnije biti pokrenuto pitanje izrade novog statuta, a u sklopu toga će se na dnevnom redu naći i pitanje grba.