Published On: Fri, Apr 26th, 2013

TRNKA: Budimir se može pozvati na imunitet ali mu ga Parlament može ukinuti

Profesor Ustavnog prava Kasim Trnka pojasnio je za ”Dnevni avaz” članak 10. Ustava FBiH u kojem stoji da predsjednik, potpredsjednik, premijer, zamjenik premijera i ostali članovi Vlade FBiH ne mogu biti kazneno gonjeni niti odgovarati u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.
Trnka je ustvrdio da to znači da navedeni članovi Vlade FBiH ne mogu biti zatvoreni niti tuženi u kaznenom postupku ako su radili u skladu sa Zakonom.
“Ukoliko se predsjednik Budimir pozove na imunitet tada organi gonjenja moraju zatražiti stav od Mandatno-imunitetne komisije Parlamenta, jer ga je Parlament birao, a ona će odlučiti da li se radi o obavljanju njegovih poslova, kada vide optužni zahtjev, u okviru njegove nadležnosti i tada ga štiti imunitet. Ako je prekoračio ovlasti i radio nešto što je izvan njegovih ovlasti, pogotovo ako postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo, Komisija mu skida imunitet i nadležni organi nastavljaju postupak”, kazao je prof. dr. Kasim Trnka za TVSA.
U Parlamentu FBIH Budimir ne može očekivati podršku budući da je parlamentarna većina od njega odavno zatražila ostavku.