Trivić: Ekonomija mora imati prednost nad politikom

Predsjednik Ekonomskog savjeta PDP-a Јelena Trivić smatra da sve političke tenzije u Republici Srpskoj i BiH treba ostaviti po strani i dopustiti životnim socio-ekonomskim temama da isplivaju u prvi plan, jer će to dugoročno i pozitivno uticati na život građana.

“Sve te tenzije i priče o NATO samo su dnevno-političke teme. PDP ima namjeru i želju da se do izbora naredne godine potrudi da ekonomske teme stavi u prvi plan, bez obzira što to u političkom smislu može biti i kontraproduktivno”, izjavila je Trivićeva danas novinarima na Јahorini.

Ona je istakla da su učesnici dvodnevne konferencije o razvoju ekonomskih politika PDP-a identifikovali nekoliko ključnih ekonomskih problema u privredi Republike Srpske s ciljem da se na te teme daju konkretni odgovori, smjernice i rješenja.

Prema njenim riječima, tri najveća ekonomska problema u Republici Srpskoj su ogromna poreska opterećenja, prvenstveno na rad, što onemogućava razvoj privrede, zatim problem dugova i problem loše poslovne klime, odnosno poslovnog ambijenta.

Ona dodaje da Srpska mora smanjiti neracionalno visoke troškove koji idu iz budžeta, uz smanjenje poreza i doprinosa, te da dugove treba riješiti putem reprograma i pregovora sa kreditorima kako bi godišnja otplata dugova bila smanjena za oko 50 miliona KM, čime bi bili stvoreni uslovi za povećanje penzija za pet odsto godišnje.

“Naša je poruka da novca ima, odnosno moglo bi ga biti ukoliko bi se Vlada Republike Srpske racionalno ponašala. Međutim, svjedoci smo svakog dana da takvog ponašanja nema, a bez toga nema finansijske konsolidacije”, kaže Trivićeva.

Član Ekonomskog savjeta PDP-a Darko Pašalić očekuje da će birači u Republici Srpskoj prepoznati napore ove stranke da ekonomiju stave u prvi plan.

“Smatramo da sve političke elite u zemlji konačno treba da preuzmu odgovornost za stvaranje stabilnijeg ekonomskog ambijenta i kvalitetnijeg poslovnog okruženja, povoljnog za mnogo veće privlačenje stranih investicija”, rekao je Pašalić.

On ističe da će na dvodnevnoj konferenciji o razvoju ekonomskih politika PDP-a biti utvrđen set mjera i prijedloga čiji je cilj veći privredni rast, veća stopa zaposlenosti, bolji standard građana i drugo.

“Da bi se to sprovelo, naravno da je neophodna veća odlučnost svih nivoa vlasti, prije svega na aktivnostima koje bi ograničavale rast javne uprave, eliminisale rastući budžetski deficit i promovisale orijentaciju ka investicionoj potrošnji, odnosno razvojnim projektima.

U radu konferencije u hotelu “Lavina” na Јahorini učestvuju i predsjednik PDP-a Branislav Borenović i počasni predsjednik stranke Mladen Ivanić.

more recommended stories