Treba li i nama SYRIZA? Pročitajte njen manifest u 40 točaka…

1. Revizija javnog duga i ponovni pregovori o kamatama i suspenzija isplate dok privreda ne oživi i dok se ne vrati zaposlenost.

2. Zahtevati od Evropske Unije da promeni ulogu Evropske centralne banke, tako da ona finansira države i programe javnih ulaganja.

3. Povisiti porez na prihod na 75% za sve prihode iznad 500 000 evra.

4. Promena izbornog zakona i uvođenje proporcionalnog sistema.

5. Povisivanje poreza na velike kompanije do nivoa koji je evropski prosek.

6. Usvajanje poreza na finansijske transakcije i posebnog poreza na luksuzna dobra.

7. Zabrana spekulativnih finansijskih derivativa.

8. Ukidanje finansijskih privilegija (Grčke pravoslavne, prim. prev.) Crkve i brodogradilišne industrije.

9. Borba protiv tajnih mera banaka i bega kapitala u inostranstvo.

10. Drastični rezovi vojnih troškova.

11. Povisivanje minimalne plate do nivoa od pre rezova, 750 evra mesečno.

12. Korišćenje zgrada vlade, banaka i Crkve za beskućnike.

13. Otvaranje menzi u javnim školama za davanje besplatnog doručka i ručka deci.

14. Besplatno zdravstvo za nezaposlene, beskućnike i one sa niskim platama.

15. Subvenisanje do 30% otplata hipoteka za siromašne porodice koje ne mogu da isprate rate.

16. Povećanje izdataka za nezaposlene. Povećanje socijalne zaštite za porodice sa jednim roditeljem, starije osobe, osobe sa invaliditetom i porodice bez prihoda.

17. Fiskalne redukcije za dobra od primarne neophodnosti.

18. Nacionalizacija banaka.

19. Nacionalizacija bivših javnih (uslužnih i komunalnih) preduzeća u strateškim sektorima za rast zemlje (železnice, aerotransport, pošta, vodovod).

20. Preferiranje obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine.

21. Jednake plate za muškarce i za žene.

22. Ograničavanje prekarijata i podrška ugovorima na neodređeno.

23. Proširenje zaštite rada i plata radnika koji rade pola radnog vremena.

24. Obnova kolektivnih ugovora.

25. Povećanje inspekcija rada i zahteva za preduzeća koja daju ponude za javne ugovore.

26. Ustavne reforme koje garantuju razdvajanje crkve i države i zaštitu prava na obrazovanje, zdravstvo i životnu sredinu.

27. Referendumi o ugovorima i drugim sporazumima sa Evropom.

28. Ukidanje privilegija parlamentarnim predstavnicima. Uklanjanje posebne sudske zaštite za ministre i dozvola sudovima da procesuiraju članove vlade.

29. Demilitarizacija Obalske straže i protiv-pobunjeničkih specijalnih jedinica. Zabrana policiji da nosi maske i vatreno oružje tokom demonstracija. Promena u obuci policije tako da se podvuče socijalna tematika poput imigracije, droga i društvenih činilaca.

30. Garantovanje ljudskih prava u centrima za zadržavanje imigranata.

31. Olakšavanje ponovnog sjedinjavanje imigrantskih porodica.

32. Ukidanje kazni za konzumiranje droga, u korist borbe protiv šverca droge. Povećanje finansiranja centara za odvikavanje.

33. Regulisanje prava na prigovor savesti u zakonima o regrutaciji.

34. Povećanje finansiranja javnog zdravstva do prosečnog evropskog nivoa. (Evropsko pokrivanje je 6% BDP-a, u Grčkoj je 3%)

35. Ukidanje plaćanja zdravstvenih usluga od strane građana.

36. Nacionalizacija privatnih bolnica. Ukidanje privatnog učešća u nacionalnom zdravstvenom sistemu.

37. Povlačenje grčkih vojnika iz Avganistana i sa Balkana. Da nema grčkih vojnika van naših sopstvenih granica.

38. Ukidanje vojne saradnje sa Izraelom. Podrška stvaranju palestinske države unutar granica iz 1967. godine.

39. Pregovori o stabilnom sporazumu sa Turskom.

40. Zatvaranje svih stranih baza u Grčkoj i istupanje iz NATO.

 

 

Za prevod se zahvaljujemo drugovima iz Crvene kritike