Published On: Čet, pro 20th, 2012

Transparency: SIP u službi političkih stranaka

Odluke donesene na dvije posljednje sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pokazale su da su članovi ove institucije u službi političkih stranaka na vlasti.
To najbolje pokazuje činjenica da unatoč tome što je Služba za reviziju financijskih izvještaja stranaka predložila novčano sankcioniranje SNSD sa 30.000 KM i SDP sa 15.000 KM, što su ujedno dvije najveće kazne koje treba izreći za kršenje Zakona o financiranju političkih stranka u BiH za 2010.g ., ova dva slučaja nisu ni razmatrana na posljednjoj sjednici SIP.
Umjesto na stranke koje su počinile najveće prekršaje, SIP BiH se usmjerio na male i neparlamentarne stranke, pa je tako Stranku kokuza sankcionirao sa čak 11.000 KM, a Našu stranku, Partiju ujedinjenih penzionera, Srpski naprednu stranku i Novu socijalističku partiju sankcijama u rasponu od 500 KM do 3.000 KM.
Sa dnevnog reda sjednice čak je skinuto i vraćeno na doradu i usuglašavanje s novim odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka BiH, koji je počeo da se primjenjuje od 5. prosinca 0,11 predmeta koji su bili spremni za odlučivanje sa prijedlogom sankcija koje je pripremila Služba za reviziju. Među njima su slučajevi Narodne stranke radom za boljitak i a-SDA koji su trebali biti kažnjeni sa po 12.000 KM, Stranka za BiH sa 3.000, HDZ 1990 sa 2.500, te HSS-NHI sa 2.000 KM.
Osim toga, nakon 16 mjeseci istrage i prikupljanja dokumentacije i prijedloga Službe za primjenu Zakona o sukobu interesa da se utvrdi postojanje sukoba interesa federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i novčana sankcija od 5.000 KM, a dopremijer i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović da se sancionira sa 4.000 KM zbog korištenja svojih pozicija u imenovanju bliskih srodnika u JP Autoceste FBiH, članovi CIK ipak su donijeli odluku da se postupci obustavljaju.
Takva odluka SIP samo daje ohrabrenje i podstrek izabranim i imenovanim dužnosnicima da u narednom periodu nastave imenovati svoju braću i zetove, kao i ostalu obitelj na pozicije u javnim poduzećima i institucijama.
Skandal koji je obilježio posljednju sjednicu SIP i međusobna svađa i prijetnje uzrečena između predsjednika Komisije Branka Petrića i članka Mileta Kudića, dodatno su pokazali da je ova državna institucija izgubila svaki kredibilitet.
TI BiH podsjeća članove SIP da je uloga ove institucije provedbu Zakon o sukobu interesa i Zakona o financiranju političkih stranaka, a ne zaštita stranaka i dužnosnika od njihove primjene, te apelira da se funkcioniranje ove institucije postavi u okvir propisan zakonom, jer će u protivnom u potpunosti izgubiti svrhu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com