ONI KOJE JE OSCE ZBOG KOMŠIĆA IZIGNORIRAO: BH studenti uče o izgradnji mira

Blizu stotinu studenata sa različitih univerziteta u Bosni i Hercegovini ove godine će po prvi put u okviru redovne nastave pohađati on-line Malu školu za izgradnju mira.

Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Fakulteta Humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru i Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta Hercegovina će imati priliku da u okviru pojedinih studijskih grupa uče o procesima razrješenja konflikta i izgradnje trajnog mira, ulozi religije, medija i društvenih mreža u procesima pomirenja, te demokratskom razvoju kroz promociju ljudskih prava.

Obrazovna on-line platforma Mala škola za izgradnju mira postoji od 2015. godine u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost i dostupna je svim građankama i građanima BiH. Pojedini profesori odlučili su da je uvrste i u svoj nastavni program smatrajući to dobrom dopunom formalnog obrazovanja preko koje će studenti razvijati kritičko razmišljanje o ovoj važnoj temi.

„Mislim da studenti/kinje nemaju dovoljno prilike za ovakav vid edukacije tokom formalnog obrazovanja. Edukacija kroz ovakav jedan način može, ne samo da poveća njihova znanja koja se tiču ove jako bitne teme za jedno postkonfliktno društvo, već i praktične veštine“, smatra profesorica Zlatiborka Popov Momčilović, sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu i dodaje da mir zahtijeva stalnu angažovanost, o čemu govore predavanja u okviru Male škole.

Asistentica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru, Inga Kotlo, kaže da obrazovanje za mir može pomoći da se različitosti počnu shvatati i njegovati kao bogatstvo, a ne kao prijetnja.

„Obrazovanje za mir uči mlade ljude o vrijednostima, stavovima i načinima ponašanja koja poštuju život, ljudsko dostojanstvo, ljudska prava, slobodu i solidarnost“, ističe Kotlo dodajući da teme poput mira, demokratije i ljudskih prava trebaju biti uvrštene u svaki nastavni program.

Sa njom se slaže i profesorica Sarina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu za koju je  obrazovanje za izgradnju mira jedan od najvažnijih segmenata obrazovanja mladih naraštaja.

„Važno je da mladi ljudi budu nosioci mira, nosioci promjena u pravom smislu te riječi, da se osnaže u aktivizmu, djelovanju. Edukacija za mir će dosta pomoći u ovome jer će mladi naučiti da razumijevaju probleme i sa afirmativnog aspekta, a to je da su promjene i boljitak mogući“, dodaje Bakić.