Meryl Streep – glumačka i obiteljska boginja

”Imam holističku potrebu za radom i velikim sponama ljubavi u svom životu. Ne mogu zamisliti.