Sve više djevojaka iz BiH postaju žrtve traffickinga

ccb971852b2c65f6b6b0bd00e734a734Kada je u pitanju krijumčarenje ljudi, BiH je i dalje tranzitna zemlja za osobe koje se ilegalno prebacuju sa Bliskog istoka, posebno Irana, Iraka i Afganistana ka zemljama Zapadne Evrope. Za razliku od ranijih godina, povećan je broj Indijaca, Libanaca, Tunižana i Moldavaca uhapšenih u BiH. Za porast broja Tunižana odgovorno je učestalije korištenje Srbije kao ulazne tačke u Evropu, iz Srbije ih krijumčari prebacuju u BiH pa dalje prema Zapadu

 

“Što se tiče traffickinga, za razliku od ranijih godina kada je BiH bila samo tranzit za žrtve iz zemalja Istočne Evrope, sve je veći broj slučajeva pronalaska djevojaka iz BiH žrtava traffickinga u zemljama Zapadne Evrope. Bh. kriminalne grupe u BiH skupljaju domaće djevojke, djevojke iz Mađarske i Češke, te ih prebacuju u Švicarsku i Francusku. Prema policijskim saznanjima, grupa kriminalaca dva puta sedmično iz BiH odlazi u Švicarsku sa novim žrtvama.Osim za seksualno iskorištavanje, djevojčice iz BiH se prebacuju u Francusku gdje ih tjeraju na prosjačenje i krađe, pa je zabilježen povećan broj slučajeva krađa u pariškom metrou koje su počinile djevojčice iz BiH”, saznaje SB u od izvora u sjedištu Interpola.

Djevojčice su često seksualno zlostavljane i pretučene, a novac koji zarade im se oduzima i šalje šefovima mreže u Južnoj Francuskoj ili Španiji, dok je centar mreže traffickinga negdje u Italiji. Kriminalne grupe djevojke i djevojčice krijumčare na razne načine, individualno ili u manjim grupama koristeći više oblika transporta i smještaja kako bi izbjegli da ih se otkrije.

SlobodnaBosna.ba/đk