Published On: Pon, sij 14th, 2013

Sve veći broj djece i mladih korisnici socijalne skrbi

Korisnikom socijalne skrbi u BiH smatra se svaka osoba koja je tijekom godine jednom ili više puta koristila određene oblike i mjere socijalne skrbi i usluga socijalnog rada. Korisnici su razvrstani u dvije dobne skupine – maloljetni i punoljetni korisnici.
Agencija za statistiku BiH je izdala bilten u kojem se objavljuju podaci o korisnicima, oblicima, mjerama i uslugama socijalne zaštite te o ustanovama koje se bave ovom problematikom. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u centrima za socijalni rad u BiH registrirano je 170.594 maloljetna korisnika socijalne zaštite.
Prema istim podacima, korisnika muškog spola je šest posto više. Isto tako, prema raspoloživim podacima Agencije, ukupan broj korisnika socijalne zaštite je konstantno rastao u posljednjih pet godina, te je u prošloj godini registrirano 26,5 tisuća korisnika više u odnosu na nekoliko godina ranije, piše Večernji list.
Ukupan broj punoljetnih korisnika socijalne zaštite također je u porastu u odnosu na ranije godine. Naime, u 2010. godini registrirano ih je čak 45 tisuća više, a u 2012. njihov broj je prešao 50 tisuća. Od ukupnog broja registriranih punoljetnih korisnika socijalne zaštite 53 posto su bile žene.
U domovima za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja boravilo je 763 djece, što je relativno jednak broj u odnosu na prethodne godine. No, u ustanovama socijalne zaštite za invalidnu djecu i omladinu zaostalu u psihičkom i fizičkom razvoju bilo je 1571 korisnika, od koji su više od 60 posto bili korisnici stariji od 21 godine.
Kada su u pitanju osobe društveno neprihvatljivog ponašanja, a riječ je o punoljetnim korisnicima socijalne skrbi, potrebno je naglasiti kako je došlo do blagog pada korisnika iz kategorije sklonih skitnji i prostituciji, ali je zato zabilježen porast korisnika koji se ubrajaju u kategorije alkoholičara, narkomana, prosjaka te onih koji su sklonu vršenju kaznenih djela.
Prema podacima Agencije, broj korisnika socijalne skrbi koji su skloni skitnji iznosi 1059 i manji je za 200 osoba u odnosu na ranije godine.
Također, i broj osoba koje se bave prostitucijom je manji u odnosu na raniju godinu za skoro isti broj. Naime, broj korisnika socijalne skrbi prema zadnjim podacima koji se odnose na spomenutu kategorije iznosi 249, a primjerice njihov broj prije nekoliko godina iznosio je 555. S druge strane, porastao je broj alkoholičara, narkomana i osoba sklonih vršenju kaznenih djela.
Tako 2243 osobe sklone vršenju kaznenih djela su korisnici socijalne skrbi, a njihov broje je prije nekoliko godina iznosio 1081. Korisnika alkoholičara i narkomana je 2737, odnosno 678 osoba, a ranijih godina korisnika iz kategorije alkoholičara i narkomana bilo je 2300, odnosno 487 osoba.
bljesak.info