Published On: Wed, Nov 4th, 2015

Svaki peti radnik redovito kasni na posao

Teško buđenje, promet i jutarnje obveze najčešći razlozi za kašnjenje na posao

Prema mnogim istraživanjima, većina zaposlenika htjela bi da dan umjesto 24, traje 31 sat kako bi stigli obaviti sve poslove. Stoga nije ni čudno da neki, zbog umora, obveza ili loše organizacije vremena katkad zakasne na posao.
Kakve isprike za kašnjenje na posao smišljaju hrvatski zaposlenici istražio je MojPosao na više od 300 ispitanika.
Koliko često kasnimo na posao
Najviše ispitanika, njih 39%, kasni na posao samo u izvanrednim situacijama, dok petina (21%) navodi da nikada ne kasni.
Problema s točnim dolaskom na posao ima 13% ispitanika, koji kasne barem jednom tjedno na posao, dok ih 10% priznaje da kasne gotovo svaki dan.
Muškarci u malo većoj mjeri kasne na posao nego žene. Njih 31% na posao kasni svaki ili skoro svaki dan, dok toliko često kasni 21% žena.
Kada je u pitanju dob ispitanika, gotovo svaki dan kasne najviše ispitanici u dobi od 26 do 35 godina (13%), dok se svakodnevno kašnjenje najmanje događa ispitanicima iznad 46 godina (4%). Najtočniji u dolasku na posao su zaposlenici velikih tvrtki – 28% ispitanika tvrdi da nikada ne kasni na posao.
Kada zaposlenici kasne, to najčešće bude do 15 minuta (48%). Trećina ispitanika (30%) navodi da je u pitanju svega pet minuta kašnjenja, dok ih 16% kasni i do pola sata. Više od pola sata kasni 6% ispitanika.


Kašnjenje se najmanje tolerira u velikim tvrtkama
Iako službeno ne moraju odraditi minute koje su zakasnili, većina ispitanika (55%) ostane duže na poslu. Odradu izgubljenog vremena ne čini 29% ispitanika, dok ih 17% zbog kašnjenja mora ostati duže.
Odrada minuta koje su zakasnili češća je praksa u velikim tvrtkama – 19% zaposlenika navodi da moraju ostati duže na poslu ako zakasne, dok isto navodi njih 14% u malim tvrtkama i 10% zaposlenika srednjih tvrtki.
Kašnjenje u najmanjoj mjeri moraju odraditi zaposleni u institucijama, njih svega 8% izjavilo je da moraju odraditi to što su zakasnili.
Čak 75% zaposlenika javi svom šefu da će zakasniti na posao
Među ispitanicima koji kasne, njih 25% kaže da im je šef prigovorio zbog kašnjenja, dok ih je 15% dobilo prigovor od strane kolega. Ipak, većina zaposlenih (60%) nije doživjela prigovor zbog kašnjenja.
Muškarci u većoj mjeri dobivaju prigovor od šefa na kašnjenje od žena – 30% muškaraca i 24% žena šef je prigovorio zbog kašnjenja na posao.
Nadređeni zbog kašnjenja u najvećoj mjeri prigovaraju najmlađim ispitanicima; 35% ispitanika mlađih od 25 godina izjavilo je da im je zbog kašnjenja prigovorio nadređeni.
Najčešće kasnimo jer nam se teško probuditi za posao
Ispitanici navode teško buđenje (34%), promet (31%) i jutarnje obveze kao što su djeca (21%) za najčešće razloge kašnjenja na posao.
Polovica ispitanika (50%) je iskrena i uvijek kaže pravi razlog kašnjenja. S druge strane, 43% ispitanika priznaje da katkad slažu razlog kašnjenja, a 7% nikada nije iskreno.
Iako je najčešći razlog kašnjenja spavanje, odnosno teško buđenje, ispitanici nadređenom kao razlog kašnjenja najčešće navode prometne probleme (66%) i privatne obveze (45%).