Published On: Wed, Nov 20th, 2013

Svaki deseti par u BiH se razvede

Da bi se ostvario najbolji interes djeteta, mora se osigurati ispunjenje svih prava djeteta, a u spornim konfliktnim razvodima, brojna prava djece su ugrožena ili prekršena, najčešće od samih roditelja izjavila je danas u Sarajevu šefica odjela za praćenje prava djece u Instituciji ombudsmena u BiH Aleksandra Marin-Diklić.

To je kazala na prezentaciji Specijalnog izvještaja “Djeca u konfliktnim razvodima” koju su predstavili predstavnici Institucije ombudsmena u BiH, kao prvu aktivnost u obilježavanju ovogodišnjeg Dana djeteta.

Ombudsmen u BiH Ljubomir Sandić kazao je da je Izvještaj rezultat analize povećanog broja žalbi u oblasti zaštite dječjih prava u konfliktnim razvodima.

Predstavnik organizacije “Save the Children“ Ahemd Pjano rekao je da je prema službenim statistikama u BiH evidentiran porast razvoda brakova te da u 2012. godini svaki deseti brak u FBiH i svaki šesti brak u RS-u je završio razvodom.

”Razvod braka ima velike emocionalne posljedice na djecu. Roditelji trebaju biti podrška djetetu, ali obično su opterećeni sami sobom. Praksa je pokazala da je nakon razvoda braka manipulacija djecom vrlo česta”, kazao je Pjano.

Marin-Diklić naglasila je da upravo iz tog razloga, država, tj. nadležni organi treba da poduzimaju adekvatne mjere i aktivnosti radi zaštite djece. Osim toga obiteljski zakoni u BiH pružaju mogućnost centrima za socijalni rad da po službenoj dužnosti, radi zaštite prava i interesa djeteta, kada god procijene da je potrebno, pokreću postupke kao što su podnošenje tužbe radi izmjene odluke o povjeravanju ili povećanju izdržavanja, podnošenje prijedloga za izvršenje pravosnažne sudske odluke u vezi s plaćanjem izdržavanja ili podnošenjem tužbe radi naknade štete koja je pričinjena djetetu i slično.

Naglasila je da su sudovi i centri za socijalni rad preopterećeni i nedovoljno educirani, pri tome misleći i na institucije i osobe kada odlučuju o pravima djece.

”Centri za socijalni rad imaju važnu ulogu u svim postupcima koji se tiču prava djeteta. Međutim, oni su preopterećeni radom na drugim mnogobrojnim postupcima koji su im stavljeni u nadležnost čitavim nizom drugih propisa”, naglasila je.

Marin-Diklić je dodala da su sudovi također preopterećeni, a stručno usavršavanje i razumijevanje najčešće su prepušteni savjesti i ambiciji sudaca pojedinca.

”Činjenica koju ombudsmeni nisu ranije spomenuli jeste da bi odjvenici u građanskim parnicama, sudeći po iskustvu u radu Odjela za praćenje prava djeteta, u zastupanju bračnih supružnika mogli i trebali ulagati više napora da odgovore stranke od nerazumnih zahtjeva, prijedloga za izvođenje dokaza i slično, ukazujući im na to koliko štete svojoj djeci”, kazala je.

Prema ocjeni ombudsmena, odvjetnici, nažalost, doprinose stvaranju ambijenta koji nije u najboljem interesu djece, a trebali bi u kontaktima s drugom stranom, nastojati postići sporazum vodeći računa o najboljem interesu djeteta.

”Za takvo postupanje, odvjetnik je potrebno stručno i životno iskustvo. Ombudsmeni su često u radu sa strankama svjedoci da su djeca zbog poteškoća uvjetovanih razvodom roditelja emocionalno zlostavljana, odnosno manipulira se djetetovim osjećajima, ucjenjuje se, djetetu se daju uloge kojima nije doraslo, oduzima se djeci jedan roditelj na različite načine, uskraćuju se kontakti s porodicom, a sve to predstavlja kršenje dječjih prava”, podcrtala je.

Takvo ponašanje nesumnjivo može ugroziti djetetov razvoj i može rezultirati odstupanjem u ponašanju, depresijom, problemom u odnosima, problemom učenja, problemom u socijalnim interakcijama te dovesti do stvaranja nesigurnosti, loše slike o sebi i problema identiteta.

”Bez pravovremene intervencije stručnjaka, dijete se otuđuje od drugog roditelja, a postupci radi zaštite prava djeteta mogu trajati godinama. Bez obzira na tvrdnje i navode roditelja, višegodišnji rad na predmetima i korespondencija s roditeljima daje za pravo ombudsmenima da konstatiraju da kada dijete živi s jednim od roditelja, razlozi za izostanak kontakata s drugim roditeljem moraju se potražiti u prvom roditelju”, pojasnila je Marin-Diklić.

Ombudsmeni u pojedinačnim predmetima pokušavaju da ukažu sudovima na neophodnost brzog sudskog postupka, a do donošenja pravosnažne sudske odluke, centri za socijalni rad imaju obavezu da planiraju aktivnosti radi zaštite djeteta u toku postupka razvoda braka.

Na kraju današnje prezentacije šefica Odjela za praćenje prava djece u Instituciji ombudsmena u BiH Aleksandra Marin-Diklić rekla je da bi efikasan izvršni postupak spriječio roditelje u namjeri nepoštovanja sudske odluke.