Published On: Sub, srp 23rd, 2016

Šustar imenovao nove članove Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) imenovalo je u petak članove Povjerenstva za unaprjeđenje reforme odgoja i obrazovanja kojemu je jedna od zadaća analiza provedbe mjera iz strateških i provedbenih dokumenata, objavio je MZOS na internetskim stanicama.

Povjerenstvo će, kako se navodi, analizirati provedbu mjera iz strateških i provedbenih dokumenata s područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te pravnog i financijskog okvira za njihovu provedbu.

Osim toga, zadaća povjerenstva su i izrada preporuka za daljni rad na obvezama koje proizlaze iz strateških i provedbenih dokumenata te izrada preporuka za učinkovitiju koordinacijuu provedbe reformskih procesa u području odgoja i obrazovanja.

Na čelu Povjerenstva su Dijana Vican sa Sveučilišta u Zadru i Matko Glunčić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za članove povjerenstva imenovani su član Razreda za prirodne znanosti HAZU i član njezinog Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo akademik Vladimir Bermanec, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta J.J. Stossmayer u Osijeku Mario Vinković, pomoćnik ministrice rada i mirovinske skrbi Mario Bebić, Mirela Kelić iz Hrvatske obrtničke komore, Želimir Kramarić iz Hrvatske gospodarske komore te Ivana Drobac Kern iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Imenovani su i načelnica Istraživačko-razvojnog odjela Nacionalnog centra za vanjsko vrednoavnje obrazovanja Jasminka Buljan Culej, pomoćnica ravnateljice za Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU Ivana Puljiz, predstojnik Podružnice Split i viši savjetnik za ravnatelje u osnovnoj školi iz Agencije za odgoj i obrazovanje Vlade Matas te načelnik Odjela za međunarodnu suradnju i projekte Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nino Buić, načelnica Sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje MZOS-a Zdenka Čukelj, načelnik Sektora za potporu sustavu i programe EU MZOS-a Darko Tot te Vesna Budinski s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Mario Jareb s Hrvatskog instituta za povijest.

Za rasprave o određenim pitanjima, obradu određene problematike, praćenje nekog područja ili izradu prijedloga rješenja Povjerenstvo je, kako se navodi u odluci o imenovanju, “dužno predložiti Ministarstvu osnivanje radnoga ili drugog stručnog tijela predlažući sastav, zadaće, prava i obveze toga tijela”.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar najavio je imenovanje povjerenstva koje će nastaviti rad na kurikularnoj reformi 20. lipnja, nakon što je 17. lipnja razriješio članove Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme.