Published On: Sri, svi 24th, 2017

SUĐENJE ZA UZDOL: ‘Koliko ste ih vi pobili?Mi smo ih sve pobili. J… smo im mater!’

„Kada smo stigli u Here Naim ili Zaim Hero, komandir druge čete, koji je bio u ratničkim bojama rekao nam je:  Šta je diverzanti? Koliko ste ih vi pobili?Mi smo ih sve pobili. Jebali smo im mater!

Na jučerašnjem Glavnom pretresu na Sudu BiH za ratne zločine u predmetu protiv Envera Buze optuženog za zločine koje je počinila Armija BiH nad civilima u Uzdolu u općini Prozor-Rama u unakrsnom ispitivanju svjedočio je samo jedan svjedok.

Svjedok Meho Pilav rođen je 1976. godine u Mostaru, a živio je u prozorskom naselju Pograđe, na početku svjedočenja izjavio je kako je u kolovozu 1993. godine zajedno sa majkom, sestrom i ostalim sugrađanima deportiran u selo Kućane kamionom, a odatle je zajedno sa ostalima stigao u Čelebiće. Tu se odmah pridružio dijelu Samostalnog prozorskog bataljona Armije BiH te je nekoliko dana poslije stigao u Šćipe.  Odatle je nakon vrlo kratkog vremena otišao u selo Here. Tu je raspoređen u diverzantski vod kojim je zapovjedao Mujo Hero.

Svjedok Meho Pilav o svom prvom susretu s komadantom Enverom Buzom je kazao: „Javljeno nam je da je izvršen diverzantski napada na Dobro Polje. Došli smo gore i vidjeli da nema desanta. Nakon nekog vremena došao je Buza. Pričao nam je o lanč paketu i ratu u Alžiru. Pričao je  kako je u Alžiru ratovao, a tamo su ratovala plemena, tamo je vidio djevojčicu, pomilovao je po kosti i zaklao kako ne bi kasnije rađala neprijatelje. To me pogodilo i okrenuo sam se da to više ne slušam.“

Drugi susret svjedoka Pilava sa Buzom bio je postrojavanju na livadi iznad Hera gdje ih je bilo oko 150.

Svjedok je izjavo da je po svom dolasku u Here kada je bio slobodan sam hodao, promatrao i razmišljao. „Bio sam na Krstišćima. Odatle se vide crkva, škola, sela Križ i Zelenike i vidjeli su se ljudi kako normalno rade, čuvaju krave, kopaju“

O napadu na Uzdol svjedok Pilav je kazao kako je njegova diverzantska grupa napadala Gradinu, ali je došlo do prekida u komunikaciji, nisu zauzeli Gradinu te su se vratili u Here. „Sa  Uzdola su se čuli uzvici  tekbir, Alahu ekber, pucnji i vidio se dim.“ Kazao je svjedok.

Nakon neuspjele akcije na Gradinu vratili  su se u Here. Za to vrijeme sa Uzdola su se povukli i ostali. „Kada smo stigli u Here Naim ili Zaim Hero, komandir druge čete, koji je bio u ratničkim bojama rekao nam je: “Šta je diverzanti? Koliko ste ih vi pobili?Mi smo ih sve pobili. Jebali smo im mater!”

Dalje je svjedok o akciji rekao kako nije uspjela i da su samo stradali civili.  Također je naveo da se odmah među njima pričalo o stradalim civilima, njih desetak, a kasnije je saznao da je bilo puno više. O počinjenu zločinu koliko je njemu poznato nije bilo izvještaja niti je tko odgovarao.

Slijedeće ročište je zakazano za 6. lipnja 2017. godine, prenosi Dnevnik.ba