Published On: Pon, velj 14th, 2022

Stravični zločin partizana nad Bošnjacima Nevesinja

Nevesinje ili Kasaba, kako ga vole zvati njegovi stanovnici, gradić je i centar istoimene općine u istočnoj Hercegovini. Pripovijedati o Nevesinju znači pripovijedati o zlu koje su iskusile brojne generacije Bošnjaka s ovog prostora, ali i cijele istočne Hercegovine – od stalnih krvavih upada crnogorskih uskoka za vrijeme Osmanlija, potiskivanja Bošnjaka od novopridošlih Srba iz Crne Gore (razbojništva, otimanja zemlje), agrarnim reformama kojima su pretvarani u siromahe, te sistematskim ubijanjem u tijekom velikih historijskih događaja kao što su svjetski ratovi.

Piše: mr. Nedžad Dedović, Preporod, broj 4/990

Treba reći da se poslije svih ovih događaja drastično smanjivao broj Bošnjaka na ovim prostorima, no vrhunac etničkog čišćenja bila je posljednja agresija kada su protjerani svi Bošnjaci, a oni koji nisu brutalno su ubijeni – njih 303!

U ovom tekstu neće biti riječi o zločinima u posljednjem ratu budući da je o njima uglavnom upoznata šira javnost, ponajviše zahvaljujući različitim aktivnostima UG Povratkom za Bosnu i Hercegovinu.

Ovdje ćemo govoriti o malo poznatim događajima koji su se zbili 14. veljače 1945. godine kada je, prema svjedočenjima, ubijeno između 150 i 200 bošnjačkih civila.

Točan broj ubijenih se ne može utvrditi iz dva razloga: do 1990. godine bilo je zabranjeno govoriti ili prikupljati podatke o ovim događajima, do tada mnogi potomci ubijenih su izumrli, raselili se ili je jednostavno protokom vremena „zamagljeno“ sjećanje na ubijene 14. veljače.

Ovo će biti, zapravo, prikazivanje 14. 2. iza ogledala budući da se u Hercegovini ovaj datum jedino percipira i slavi kao datum oslobođenja Mostara i Nevesinja.

Nažalost, iza tog ogledala stoji i jedan ogromni, nerasvijetljeni, 60 godina skrivani zločin – zločin nad Bošnjacima Nevesinja kojeg su počinili oslobodioci, pripadnici regularne NOVJ, koji nažalost nije njen jedini zločin, no većina njih je još nepoznata ili nedovoljno istražena, ciljano se skrivaju ili se o njima „stidljivo“ i „plašljivo“ govori.

No, svaki zločin je zločin, bez obzira koga je počinio, u ime koje ideologije i kojih ciljeva te stoga mora biti rasvijetljen – u ime morala i humaniteta, obilježja koja nas čine i čovjekom. U suprotnom, izlazimo iz okvira čovjeka, okvira ljudskosti.

Što se i kako, ustvari, dogodilo 14. veljače? Najprije treba kazati da je sjećanje na 14. veljače zadržano u memoriji nevesinjskih Bošnjaka koji su suvremenici ovih događaja no zbog činjenice da su počinitelji zločina bili partizani, pripadnici NOP, nisu smjeli o tome govoriti jer bi bili proglašeni „neprijateljima sistema“ i naravno u skladu s tim i žestoko kažnjeni.

Tu činjenicu naglašavaju i svjedoci ovog zločina. Ono što se pričalo, iako u rijetkim slučajevima, bilo je u krugu obitelji i strogo se vodilo računa da se priča ne proširi.

Tek poslije 1990. godine počelo se „glasnije“ govoriti o ovom zločinu. No, je li to bilo već kasno budući da se već 1992. ponovila 1945. godina, ali sada mnogo krvavija?

Ovdje ćemo prenijeti tri svjedočenja o 14. veljače, osoba koje su posmatrale, odnosno koje su žrtve vezane za žrtve ovog kobnog dana.

Prvi je svjedok Hasan Tanović čije je svjedočenje u studenom 1992. zabilježio prof. dr. Ibrahim Kajan (kajankajan.blogspot.com/2012/04/sjecanje-hasana-tanovica-partizanski.html): I tako rat teče, teče, dolazi ‘45. godina. 14. II 1945. godine partizani navodno oslobađaju Nevesinje.

I narod, ionako su ga spasili da ga četnici ne pokolju (to je bilo 1943, prema riječima istog svjedoka, op.a.), izlazi pred njih. (…) Ljudi k’o ljudi, izašli pred njih da ih pozdrave. Izišao je i Kadrija Konjalija, sekretar Komiteta KP u Nevesinju. Ja ono što sam vidio svojim očima, to je bilo strašno.

Tavanski je prozorčić gledao na zgradu Općine. To je bilo jedno dvorište. I mi promatramo, babo i ja, što se događa.

Partizani pokupili i sve Bošnjake i Hrvate, što je bilo, stavili ih u red a pred red postavili mitraljez šarac. Stavili su i hodžu.

Bilo je 30, 40 ljudi, toliko sam vidio. Prozor je bio otvoren i pogled je pucao baš na njega. Onaj partizan sjede za mitraljez… a pred njim ljudi koji su došli da pozdrave, da dočekaju (oslobodioce).

Dvojica među njima, ljudi pametni, vidjeli što će biti. Bio je Sejdo Šarančić i bio je beg Bašagić.

Bacili su se dole prije nego što je horoz okin’o mitraljezom i pokosio sve te ljude. Piljar Enver Ljubović, koji je imao negdje oko 28, 27 godina, gledam ga zapanjenim dječjim očima, naglo je izletio te bježi iz toga reda!

A za njim neki oficir s pištoljem, jedanput, dvaput, triput, četiri puta – obara ga i ubija. (…)

Drugi dan mi smo nekako sišli, počela je civilna vlast da funkcionira, i moglo se po gradu ići. Ja idem na onaj most prema Pahlevini (…)

Vidim Kadriju Konjaliju ubijenoga, s prosutim mozgom.Ubijeno je taj dan 189 muslimana, od deset, 12, … do 60 godina.

Ko se sakrio sakrio, ko nije – nije. (…) I svi naši ubijeni ljudi bili su civili. Zanatlije, trgovci, ljudi koji nisu sudjelovali ni u jednoj vojsci. Ono što je bilo u vojsci, ranjenika, smještenih u našoj velikoj kući, to su sve pobili, metak u čelo, sve su ranjenike pobili.(…)

O ljudima koji su tih dana pobijeni, o njima nikada niko nije davao izjave, vjerojatno ljudi nisu smjeli ni zucnuti, vjerojatno je to tako bilo.

Dan nakon događaja koji sam opisao, moj babo i Salko Korkut, sa Hamzom Kazazićem, pokupili su sve naše poubijane ljude na ona stočna kola, iskopali su veliku jamu na haremu, zajedničku grobnicu, i tu su ih sve zajedno sahranili…

Nefiza Omerika (rođ. Bojčić) je također bila svjedokom zločina počinjenog 14. veljače.

Ona je u to vrijeme bila udana za Jusufa Muraspahića i živjeli su u čaršiji Nevesinje. Nefiza pripovijeda o događajima uoči, za vrijeme i nakon samog zločina.

Naime, prema tvrdnjama nene Nefize veliki broj bošnjačkog stanovništva iz okolnih sela (Plužine, Bratač, Odžak, Žiljevo, Sopilja, Pridvorci, Gornja i Donja Bijenja, Postoljani…) bio se sklonio u čaršiju pošto je tu bilo mnogo sigurnije.

Kada je narod saznao da partizani napadaju Nevesinje nastala je pometnja jer se pretpostavljalo da bi mogli činiti zločine, posebno imajući u vidu činjenicu da je u njihovim redovima bilo mnogo dojučerašnjih četnika koji su, vidjevši da gube rat, promijenili uniforme.

Nefiza opisuje scenu s lokaliteta Smrdan kod sela Kljuna gdje je bio „naviljak“ brade – četnici su je obrijali da bi mogli postati partizani (ovdje se najbolje očituje narodna izreka da vuk dlaku mijenja ali ćud nikada).

Dakle, u toj pometnji jedan dio Bošnjaka svih dobi počinje bježati prema Mostaru. U jednoj od tih grupa bio je i njen muž Jusuf Muraspahić kojega su sa grupom od još 41 uglavnom mlađeg muškarca zarobile a potom i strijeljale partizanske jedinice na lokalitetu Kričanje na Podveležju (10-ak km od Mostara).

Strijeljani su bez ikakvog suđenja – a i zašto bi bi se sudili kada su bili civili! U travnju 1945, nakon što su im vlasti dozvolile i dali „propusnice“, članovi obitelji idu na Kričanje, prepoznavaju svoje ubijene i na istom mjestu ih „malo“ ukopavaju.

No, u ovom činu se prepoznaje tragedija nad tragedijama, rekli bismo Antigonina tragedija – obiteljima nije dozvoljeno da svoje najbliže pokopaju u skladu s vjerskim propisima, uz klanjanje dženaze, niti da ih pokopaju u harem!

Nefiza je svjedočila i ubojstvima u samom gradu Nevesinju, kod zgrade starog suda, ali i u skoro cijelom gradu. Sjeća se i imena dva izvršitelja ubojstava, Mirko Golijanin i Momo Mučibabić.

Neki od ubijenih Bošnjaka u samom gradu su i Hasan Efendić, Avdija Oručević, Ševko Ramović, Mujo Trnovac, Suljo Muraspahić (16 godina star, ubijen kod džamije), zatim imućni Šućrija Pekušić, više Dugalića, četiri djevojke iz porodice Muraspahić.

Također, Nefiza napominje da 14. veljače nisu ljudi ubijani samo u čaršiji i na Kričanjima – mnogi su pobijeni i na Malti u Mostaru (više uglednih nevesinjskih Bošnjaka), zatim na Zijemljima.

Na pitanje kako je moguće da je to sve učinjeno Nefiza odgovara da su oslobodioci dobili „odriješene ruke“ 24 sata – mogli su raditi što su željeli, bez ikakvih posljedica.

Nefiza, na kraju, naglašava da je poslije II svjetskog rata bilo strogo zabranjeno govoriti o ovim događajima.

Nafija Šarančić još je jedan od svjedoka zločina veljače 1945. U to vrijeme sa svojom obitelji živio je u Bašagića kući u Nevesinju, nakon što su izbjegli iz sela Odžak. Sjeća se kako je 14-og posljedni put vidio svoga oca Mušana, govoreći svojoj supruzi: „Čuvaj djecu!“ Nakon toga se, bježeći pred partizanima, uputio ka Mostaru, da bi, kao i Jusuf Muraspahić, bio uhvaćen na Kričanjima i tu strijeljan od strane partizana.

Inače, ovdje je stradalo pet vrlo mladih muškaraca iz obitelji Šarančić i to: Mušan, Dervo, Avdo, Arif i Murat. Strijeljanje su preživjela petorica Nevesinjaca – Omer i Huso Maslo, Smajo Šikalo, Huso Ćehić i Juso Šarančić.

Zahvaljujući ovim ljudima saznalo se za tragediju na Kričanjima. Prije strijeljanja većina zarobljenih je bila vezana u bodljikavu žicu.

Nafija također navodi da su se smaknuća događala na cijelom potezu od Nevesinja pa do Podveležja.

Naime, partizanske zasjede bile su locirane i u rejonu Grepka (ulaz u Nevesinje iz pravca Mostara) i tu su ubijali svakoga ko je naišao – potpuno neselektivno.

Tako su na Grepku svirepo ubijene dvije Nafijine tetke, djevojke Šerifa (21 godina) i Advija (17 godina), te još dva rođaka, Huso i Atif. Kao najodgovornije za ove zločine Nafija navodi Čedu Kapora i, posebno izdvajajući, Vladu Šegrta, komandanta 10. hercegovačke udarne brigade koji je i dao već spomenute „odriješene ruke“ partizanskim jedinicama u Nevesinju – u prevodu to je značilo „ubijte koga želite“.

Iz svjedočenja su vidljive ogromne razmjere zločina 14. veljače, zločina koji je još teži budući ga je počinila vojska koja ima atribut narodna, regulana vojska, vojska čija bi misija morala biti obrana svakog čovjeka, bez obzira na njegovu naciju i vjeru.

No, činjenica da je zločin ipak počinjen ukazuje na dva elementa kao obilježja ovog pokreta i njegove vojske, elementa vješto skrivana ali uvijek jaka i prisutna – prosrpski i antibošnjački (antimuslimanski).

Istinitost ove tvrdnje pokazuje i činjenica da ne samo da nitko nije kažnjen za ovaj zločin nego je bilo zabranjeno i strogo kažnjivo o njemu i govoriti, a žrtve dostojno sahraniti – iako je to klasični zločin protiv civilnog stanovništva, golorukog i nezaštićenog.

Danas, 68 godina nakon zločina nad nevesinjskim Bošnjacima ostaje nam moralna obaveza da se prisjećamo nevino ubijenih, da opominjemo sami sebe, te našu djecu i omladinu, da ukazujemo na počinitelje ne tražeći osvetu ali tražeći priznanje zločina, poštovanje žrtava i osudu ideologije pod čijom je zastavom zločin počinjen!/HMS/

guest
65 Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare
Ban dabalebad
Ban dabalebad
3 mjeseci prije

I oni opet dvedestreće na nagovor srba okrenuse prema Hrvatima ..

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Ban dabalebad
3 mjeseci prije

I oni opet na nagovor srba okrenuse puške prema BOSNJACIMA

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Lijepo od redakcije poskoka sto je objavila ovaj clanak.

Zaista nemam nista protiv srpskog naroda, mnogo njih su mi istinski prijatelji, ali od pocetka 20og stoljeca pa do danas desilo se mnogo pokolja nad muslimanima u BIH, Srbiji i Crnoj Gori i budala je onaj ko misli da zvijeri koje sramote srpsko ime nece ponovo pokusati. Bojim se da se taj dan blizi, zato pozivam sve normalne ljude da se odupru takvim pozivima i da uticu na svoje bliznje da ucine isto.
Ne dozvolimo da se zlocin vise ikada desi na ovim prostorima nikome.

Anonimac
Anonimac
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

To nisu uradili Srbi čovječe!?

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Anonimac
3 mjeseci prije

Procitaj tekst. Oni sto su skresali brade i na celo natakli petokraku. Jasan je potpis – ako laze koza ne laze rog

Anonimac
Anonimac
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Partizanima je tada zapovijedala KPJ. Svako ubistvo je bilo naređeno.

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Anonimac
3 mjeseci prije

Nije KPJ vec u tekstu navedeni komadant ili sta vec…

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Hajd dobro, neka su srrbi to uradili. A zašto su to uradili? Ko je prvi počeo? Ko je pobio sve srrpsko po iistočnoj heerzegovini? Tko?

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Ko?

drZlikovac
drZlikovac
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Đžaba Serbu crtaš…

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Bhalije ko jino. Vi.

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Sta ja da raspravljam sa volinom, ma volovi su za tebe civilizacijski nedostizni?!
Kako se i cime ovakav zlocin moze opravdati? Djecaci od 10 i 12 godina? Starci od 69?

Last edited 3 mjeseci prije by SafetPsychoSaray
Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Bolhe biti i vo nego bhalija he he…

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Šta je orić sa sbojim banditim po srpskim selima radio oko srebrenice? Kolko je djece, žena, staraca pobio? I vi mi bhalije o nečemu pričate…

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Ne znam. U Hagu i u BIH mu nista nije dokazano. Ne pricamo o Oricu i zadnjem ratu vec o drugom svjetskom. Gubis se, volino, ne znas sta pricas.

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Bandita djikan tursko smeće kmetsko te napravio

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Boli te q, pases travu.

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  Anonimac
3 mjeseci prije

Ma idiot.

drZlikovac
drZlikovac
Šta ti kažeš na ovo?  Anonimac
3 mjeseci prije

Najprije su četalji pod zapovjedništvom N.Kalebića pobili muslimane Podrinja a onda isti ti četalji pred kraj rata u odorama partizana izvršili i navedeni zločin…u zadnjem ratu opet ponovili…e sad ako su četalji Kinezi onda su Kinezi i odgovorni..😁

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  drZlikovac
3 mjeseci prije

A zašto su ih pobili? Ko je prvi počeo?

drZlikovac
drZlikovac
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Četalji budalo…muslimani uopće nisu ni bili naoružani..

Četnik
Četnik
Šta ti kažeš na ovo?  drZlikovac
3 mjeseci prije

LOL! Ček ček. Htio si reći da su četalji prvo doveli Hitlera na vlast ,sami se odmetnuli od njega, pred kraj rata se preobukli u partizane da bi napokon pobili neke turke u Nevesinju???
Kako mi to nije palo na pamet!?

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Četnik
3 mjeseci prije

DJIKANE SRBI SU pobili prvi zidove u Evropi na svojo teritoriji…Nedić…draža sa svojim srbima koji su kasnije 1944 krajem prešli u partizane ubijao BOSNJAKE i naravno hrvate…genocid u PODRINJU i jugoistočnoj Bosni

Četnik
Četnik
Šta ti kažeš na ovo?  Šaćir soros
3 mjeseci prije

A šta ti to znači “djikane”?

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Anonimac
3 mjeseci prije

VELIKO evropsko ime ŽAK ŠIRAK PREDSJEDNIK FRANCUSKE juna 1995 na Londonskoj konferenciji reče SRBI SU NAROD BEZ REDA ZAKONA I VJERE

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Reci to svom kakiru i sda. Ili onim kretenima iz buužima…

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Kreteni iz Buzima su reakcija. Nazalost. Ne opravdavam njihovo strasenje naroda. Al kad godinama gledas okupljanja ravnogoraca, sta ocekivati…

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Reakcija? Na šta?

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

njihovo strašenje naroda ,koga oni debili plaše ,možda vrane aj nosi te đava.

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Bruce Lee 🐉🐲
3 mjeseci prije

Plasi se ovaj sto ih spominje. Meni su smijesni.

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Kreten te napravio…ti DUDEK Joza BRAVARA porodjajni kanal

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Zahvali ALJI srbinu

🇷🇸✝️
🇷🇸✝️
3 mjeseci prije

jbt ali ovi nekrsti počeli da izmišljaju, pokolj partizana, ahaha ahaha, a do 90tih bili muslimani i kleli se u Tita. Au kakvu li robu troše? Barod čije postojanje počinje 92 ahaha ahaha ahaha, pa golf dvica stariji od naroda. Braćo kršćani spojimo☦️✝️ i nema zime za nas. U protivnom…….

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  🇷🇸✝️
3 mjeseci prije

Treba malo mozga za razumjevanje historije u cjelovitosti. Ko su ti nevesinjski partizani i ko su bili prije neg su natukli petokraku na mjesto kokarde? Naravno da postujem NOB u vecem dijelu, postujem mnoge ljude iz tog vremena, recimo Kocu Popovica, ne samo Titu. Dok su oni bili zivi jajare poput tebe nisu smjele pisnuti.

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Bravo.

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

evo ti do jaja🖕

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Bruce Lee 🐉🐲
3 mjeseci prije

Ostavi to da nahranis dijete, bijedo

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

bravo smrdljivko 🖕

drZlikovac
drZlikovac
Šta ti kažeš na ovo?  Bruce Lee 🐉🐲
3 mjeseci prije

Kme bijedniče😛

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  drZlikovac
3 mjeseci prije

Smrdljivko 🖕

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Treba mozak ono što ti nemaš niti ćeš imati.

🇷🇸✝️
🇷🇸✝️
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

lupaš mnogo

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  🇷🇸✝️
3 mjeseci prije

Jad i čemer bhalijski.

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  🇷🇸✝️
3 mjeseci prije

Z.D.S❗

Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  🇷🇸✝️
3 mjeseci prije

VELIKO evropsko ime ŽAK ŠIRAK PREDSJEDNIK FRANCUSKE juna 1995 na Londonskoj konferenciji reče SRBI SU NAROD BEZ REDA ZAKONA I VJERE što će reći NAROD svetosavskih paganskih Isilovaca terorista idiota i UBICA opasan po okolinu i remetilacki faktor Evrope za završni genocid nad Bosnom GENOCID u srebrenici potrebno je angažovati najmanje 35 hiljada Srba

Grga
Grga
3 mjeseci prije

Piše Nedžad Dedović, Preporod? Poatali ste ko CNN.

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

A što ih pobiše? Kolko su musulmani pobili srrba po istočnoj heercegovini u 2 svvjetskom raatu? Da ne govorimo o 1 svvjetskom raatu.. Ako je broz pobio musulmane, postojao je razlog sigurno.

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

I ti poskok ne možeš i tamo i ovamo. Opredjeli se već jednom na kojoj si strani.

Last edited 3 mjeseci prije by Grga
SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Koliko, de ti meni reci? Koja je to muslimanska vojska ubijala srbe po istocnoj hercegovini?

Cobra
Cobra
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Zloglasna Handžar divizija

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Cobra
3 mjeseci prije

Lupi i osta ziv. Hajmo dalje

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  Cobra
3 mjeseci prije

posrana

drZlikovac
drZlikovac
Šta ti kažeš na ovo?  Cobra
3 mjeseci prije

Budalo…nemaš blage veze..

Anonimac
Anonimac
Šta ti kažeš na ovo?  Cobra
3 mjeseci prije

Nije ubila nijednog srbina…nijednog..daj ime koga su ikad ubili ovi iz handzar divizije i gdje…samo jedno ime…

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Nismo vam mi dali a bi vi 🖕

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Bruce Lee 🐉🐲
3 mjeseci prije

Al zato nam daju tvoja mama i seka 👄👯

Last edited 3 mjeseci prije by SafetPsychoSaray
Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Tebi da neko da? Možete samo na silo, ko što ste po sarajevu 90ih silovali.

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Smrdljivko 🖕

Grga
Grga
Šta ti kažeš na ovo?  SafetPsychoSaray
3 mjeseci prije

Handžar divizija, crno košuljaši sa fesovima na glavi…

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Buncas opet.

Bruce Lee 🐉🐲
Bruce Lee 🐉🐲
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Kad odsjeku pišu od kožice prave fes face

SafetPsychoSaray
SafetPsychoSaray
Šta ti kažeš na ovo?  Bruce Lee 🐉🐲
3 mjeseci prije

Pravim cuclu za jadnike ko sto si ti, a bitno je da se tvojoj zeni svidja potkracena 🍆, za tvoje misljenje me zaboli 🍆

Last edited 3 mjeseci prije by SafetPsychoSaray
Šaćir soros
Šaćir soros
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

To tek slijedi…

Loš đak
Loš đak
Šta ti kažeš na ovo?  Grga
3 mjeseci prije

Hoćeș reći da su svi pobijeni od partizana, sa razlogom?

žoržo
žoržo
3 mjeseci prije

Ov nema veze sa nacionalnom pripadnošću , ista ova streljanja su izvršena svuda pod Jugoslaviji.
Čim dođu partizani u neko selo , izdvoje one “previše” neutralne” ili muške članove porodice i rođake iz superničke vojske , i naravno bilo šta pismeno što nije partizansko.