Published On: Tue, Aug 18th, 2015

Stranac mora živjeti 5 godina u BiH kako bi dobio stalni boravak

Kaznu od 10.000 KM platit će onaj tko doveze stranca koji ne može u BiH na granični prijelaz.
Kako bi osoba koja nije rođena u BiH dobila stalni boravak u ovoj državi, treba neprekidno boraviti na prostoru BiH najmanje pet godina, stoji u novom zakonu o strancima koji bi se krajem ovog mjeseca trebao naći pred državnim zastupnicima. Uz to, osoba koja želi stalni boravak u BiH treba imati važeću putovnicu, raspolagati dovoljnim i redovitim sredstvima za uzdržavanje, imati osiguran odgovarajući smještaj, osigurano zdravstveno osiguranje. Uz navedeno, potrebno je i poznavati jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH.
Stalni boravak u BiH ne može dobiti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak. “Smatra se da je stranac neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno šest mjeseci. Također, smatra se da je stranac koji boravi u BiH kao nositelj “plave karte” neprekidno boravio u BiH i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno, ili jednokratno 12 mjeseci”, stoji u novom zakonu o strancima. Kada je riječ o poznavanju jezika, ispit prema ovom zakonu ne moraju polagati djeca predškolske dobi, osobe koje pohađaju, ili su završile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i osobe starije od 60 godina života ako nisu u radnom odnosu. Troškove natječaja za učenje jezika i polaganje ispita snosi osoba koja traži stalni boravak u BiH. Zakon nadalje nalaže da je stranac kojem je odobren stalni boravak dužan prijaviti svoje prebivalište i promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana prijma odluke o odobrenju stalnog boravka. Novi zakon o strancima predviđa i stroge novčane kazne za one koji isti ne budu poštovali.
Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 800 KM kaznit će se za prekršaj osoba koja pruža usluge smještaja strancima ako ne podnese prijavu o boravku stranca ili je ne podnese u propisanom roku. Jednaku kaznu mogu očekivati i oni koji ne budu vodili evidenciju stranaca. Kaznu u iznosu od 100 do 500 KM mogu očekivati svi oni kod kojih je stranac u posjetu duže od tri dana, a ne prijave njegov boravak. Novčanom kaznom u iznosu od 6000 KM do 10.000 KM kaznit će se prijevoznik u zračnom prometu za svakog prevezenog stranca kojeg doveze na granični prelaz BiH, a koji ne ispunjava uvjete za ulazak u zemlju. Isti iznos kazne predviđen je i za osobu koja kao prijevoznik u zračnom, kopnenom i vodenom prometu ili kao organizator turističkog ili sličnog putovanja, stranca koji ne ispunjava obveze za ulazak u BiH na svoj račun ne odveze s graničnog prijelaza.