Published On: Sri, ruj 25th, 2013

Što s imovinom ljudi iz inozemstva na popisu?

Još je ostalo šest dana do početka popisa stanovništva u BiH. Podaci u popisnim obrascima trebaju se upisati prema stanju na dan 30. rujna 2013. u 24 sata, odnosno u ponoć između 30. rujna i 1. listopada 2013.

Popisivanje će se vršiti na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom.

Popisni obrasci i metodološki naputci će biti otiskani na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latiničnim i ćiriličnim pismom. Svaki popisivač će imati priručnik s popisnicama na jezicima pripadnika nacionalnih manjina koje žive u BiH.

Obveza građana je da budu popisani i da na sva pitanja daju točne i potpune odgovore, a obveza popisivača da unose odgovore onako kako ih daju ispitanici.

Osnovni obrasci za popis su popisnica (obrazac P-1) za prikupljanje podataka o osobi i upitnik za kućanstvo i stan (obrazac P-2) za prikupljanje podataka o kućanstvima, stanovima i poljoprivrednim fondovima kućanstva.

Jedno od ključnih pitanja koja su stizala ovih dana iz inozemstva odnose se na to, zašto nema obrasca za popis imovine za ljude koji žive u inozemstvu, te kako će se to rješavati.

Konkretan odgovor je dala Agencija za statistiku BiH prema kojemu popis stanovništva, kućanstava i stanova u BIH 2013. nije popis imovine, već je popis osoba, stambenih jedinica i kućanstava, a podaci prikupljeni popisom neće se koristiti ni za administrativne registre, niti za bilo koje druge, osim za statističke svrhe. Dakle, ne postoji obrazac za popis imovine.

Popisom se niti daju, niti umanjuju prava građana. Bilo koja prava državljana BiH neće biti narušena popisom i rezultatima popisa. Svi oni koji imaju imovinu u BiH, blisku rodbinu, roditelje nisu obvezni doći u BiH za vrijeme popisa. Naime, prisutni član kućanstva ili netko blizak može dati podatke o osobi koja je u inozemstvu, i na taj način će se ta osoba popisati te ući u stalno stanovništvo u BiH.

Što se pak tiče dokumenata potrebnih za popis, potrebno je imati bh. JMBG, što uključuje datum i mjesto rođenja, mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja te status osobe, zaposlenje, školska sprema. To je minimum potrebnih podataka da bi se osoba popisala, piše današnji Večernji list.

S druge strane, za djecu koja su rođena u inozemstvu, a koja nisu prijavljena u BiH, ili ako jedan od roditelja nije prijavljen u BiH, dokumenti poput matičnog lista i slični dokumenti nisu preduvjet za popisivanje. Popisivanje se vrši bez obzira na službenu prijavu.