Published On: Wed, Jun 8th, 2016

Stižu nova pravila za TV kuće za bolju zaštitu djece od neprimjerenih sadržaja

Programi namijenjeni starijima od 18 godina ne smiju se prikazivati od 7:00 do 23:00 sata / Foto Vedran Karuza

Savjetovanje s javnošću o prijedlogu preporuka trajat će do 20. lipnja. Prijedlog sadrži i smjernice za razvrstavanje sadržaja

ZAGREB Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija otvoreno je 20. svibnja i trajati će do 20. lipnja. U cilju promicanja medijske pismenosti Preporuke donosi Vijeće za elektroničke medije (VEM) u suradnji s UNICEF-om.

Autori ističu kako je edukacija i podizanje razine medijske pismenosti i djece i roditelja najbolji način za zaštitu maloljetnika od potencijalno štetnih medijskih sadržaja. Preporuke se donose i radi provedbe Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, kako bi se pomoglo pružateljima medijskih usluga televizije, radija, usluga na zahtjev i elektroničkih publikacija u ispunjavanju propisanih obveza.

Pomoć roditeljima

Pravilnik tako među ostalim propisuje da pružatelji medijskih usluga televizije moraju vizualnim grafičkim simbolima označiti programe za koje je vjerojatno da bi mogli narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika. Vizualni simboli su grafičke klasifikacijske oznake 12, 15 ili 18 u gornjem kutu ekrana. Programi koji su namijenjeni za gledatelje starije od 18 godina ne smiju se prikazivati od 7:00 do 23:00 sata, a oni namijenjeni za gledatelje starije od 15 godina ne smiju se prikazivati od 7:00 do 20:00 sati.

Pružatelji elektroničkih publikacija obavezni su, temeljem Pravilnika o zaštiti maloljetnika, osigurati da se na naslovnoj stranici ne objavljuju neprimjerene slike ili sadržaji za koje je vjerojatno da bi mogli narušiti razvoj maloljetnika. Sadržaj koji nije primjeren osobama mlađima od 18 godina pružatelji elektroničkih publikacija moraju jasno označiti pisanim upozorenjem da sadržaj nije primjeren osobama mlađima od 18 godina.

Preporuke urednicima

U tekstu se daju i preporuke urednicima, primjerice da prije klasifikacije sadržaja razmotre među ostalim koja je duštvena i osobna osjetljivost teme, je li program namijenjen isključivo djeci, ili pak koja je umjetnička vrijednost i integritet audio i audiovizualnog djela. Dane su i smjernice za razvrstavanje pojedinih sadržaja, od seksualnih, preko onih koji prikazuju rizična ponašanja, do reality emisija i programa za otkrivanje talenata.

Kaže se, primjerice, da se u programima za otkrivanje talenata u kojima sudjeluju djeca i adolescenti ne smiju se davati povratne informacije u kojima će djeca i mladi biti izloženi omalovažavanju, neutemeljenoj i/ili gruboj kritici, ponižavanju ili ismijavanju.

U dokumentu se naglašava kako su roditelji oni koji imaju jednu od najvažnijih i izravnu ulogu u procesu odgoja i socijalizacije svoje djece. I tu je niz preporuka, od one da se televizor drži u dnevnoj ili nekoj drugoj zajedničkoj, a ne u dječjoj sobi, do onoga da se osigura dovoljno vremena za druge djetetove aktivnosti; igru, druženje s vršnjacima i obitelji, učenje, tjelesne i ostale aktivnosti izvan kuće.

Preporuke bi, kako se očekuje, trebale biti donesene tijekom ljeta.

novilist.hr