Published On: Sat, Dec 14th, 2013

SRPSKA IZUMIRE: Broj učenika u RS svake godine manji za prosječnu školu

Broj učenika u osnovnim školama u Republici Srpskoj (RS) svake godine se smanjuje za gotovo jednu prosječnu školu.

Uzrok manjeg broja đaka u osnovnom obrazovanju je pad nataliteta u prethodnim godinama, ali i stalne migracije stanovništva, smatraju statističari.

Sve manje učenika, utječe i na manji broj škola.

Tako je na početku školske 2008./2009. godine bilo 779 osnovnih škola u RS-u, u kojima je nastavu pohađalo 113.320 učenika.

Naredne školske godine broj osnovnih škola sveo se na 754, a osnovaca na 108.736.

Trend pada se nastavio i na početku školske 2010./2011. godine, kada se broj škola smanjio za tri, a učenika za čak 3.708 u odnosu na prethodnu godinu.

U školskoj 2011./2012. u RS-u novo smanjenje škola, bilo ih je 731, a učenika 101.376, dok se u 2012./2013. godini broj škola sveo na 727, a učenika na 99.025.

Zanimljiv je podatak Zavoda za statistiku RS-a, da, iako se smanjivao broj učenika i škola, sve do 2012. godine povećavao se broj nastavnog osoblja u školama.

Tako je na početku 2008./2009. broj nastavnog osoblja bio 7.994, a 2012./2013. godine 8.448, a od tog broja je 69,6 posto žena.