Published On: Čet, ruj 10th, 2020

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA Iz BiH protjerano 60 stranih državljana

Provodeći pojačane aktivnosti, Služba za poslove sa strancima BiH (SPSBiH) udaljila je 60 stranih državljana u zemlje porijekla ili u zemlju koja ih prihvaća.

Na temelju Sporazuma o readmisiji, Služba za poslove sa strancima je s teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 33 strana državljana.

Naime, radi se o strancima koja su bili pod nadzorom u Imigracijskom centru Službe i kojima je izrečena mjera protjerivanja s teritorije Bosne i Hercegovine zbog ilegalnog boravka.

Operativnim radom u postupku koji je prethodio udaljenju, utvrđeno je da su osobe prije dolaska na teritoriju Bosne i Hercegovine boravile u Republici Srbiji i Crnoj Gori, te ih je 29 vraćeno u Srbiju, a četiri u Crnu Goru.

Radi se o 18 državljana Pakistana, pet državljana Bangladeša, pet državljana Afganistana, dva državljana Alžira, jedan državljanin Turske, jedan Iraka i jedan Albanije.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u suradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, s teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 14 osoba u njihove zemlje porijekla, od kojih su osam državljani Iraka, četiri državljanina Tunisa i dva Pakistana.

Služba za poslove sa strancima je spomenutim osobama izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u razdoblju od jedne godine.

Također, Služba za poslove sa strancima je samostalno realizirala dobrovoljni povratak za 13 državljana Turske, koji su nakon provedenih procedura vraćeni u zemlju porijekla.

Služba kontinuirano radi na pronalsku dokaza koji se mogu koristiti u postupku readmisije, kao i na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla, priopćeno je iz SPS-a BiH.