Slika Isusa Krista prodana za više od 450 milijuna dolara!