Published On: Pet, velj 14th, 2020
#3rd | By Desk

Skupština ŽZH: Usvojen Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

14. redovna sjednica Skupštine ŽZH - Skupština ŽZH: Usvojen Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obiteljiU Širokom Brijegu je održana četrnaesta redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Raspravljalo se o točkama Dnevnog reda kojima je ova sjednica obilovala, a znakovita je bila po dva prijedloga zakona, tri nacrta zakona i šest prijedloga odluka uz stalne točke: zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge te usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, nakon obrazlaganja predlagatelja i izjašnjavanja odbora usvojen je jednoglasno čime su zastupnici još jednom iskazali inicijativu podržavanja razvoja malog gospodarstva kao izrazito važne činjenice razvoja za Županiju Zapadnohercegovačku.

14. redovna sjednica Skupštine ŽZH - Skupština ŽZH: Usvojen Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Foto: Bljesak.info / 14. redovna sjednica Skupštine ŽZH

Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (po hitnom postupku), bio je opsežna i sadržajna točka Dnevnog reda u kojoj su se predstavnici braniteljskih udruga s područja Županije Zapadnohercegovačke obratili Skupštini odnosno javnosti iznoseći svoje primjedbe, prijedloge i sugestije uz veliku medijsku pozornost.

Ovaj prijedlog Zakona nakon obrazlaganja ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je usvojen s dva glasa protiv (Zvonko Jurišić i Marija Lovrić).

Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća usvojen je jednoglasno, dok je Nacrt Zakona o prostornom uređenju usvojen jednoglasno kao i Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju.

14. redovna sjednica Skupštine ŽZH - Skupština ŽZH: Usvojen Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Foto: Bljesak.info / 14. redovna sjednica Skupštine ŽZH

Sljedeći Nacrt Zakona o građenju, nakon obrazlaganja zastupnici su usvojili jednoglasno kao i Zaključak o zaduživanju resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša da održi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o građenju.

Prijedlog Odluke o očitovanju na Federalni Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom usvojen je jednoglasno.

Županija Zapadnohercegovačka sve više uviđa važnost razvoja turističkih potencijala s kojima raspolaže što su zastupnici u Skupštini prepoznali te su Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.-2027. usvojili jednoglasno.

Foto: Bljesak.info / 14. redovna sjednica Skupštine ŽZH

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Tekući prijenosi za političke stranke usvojen je s jednim glasom protiv (Zvonko Jurišić), dok su Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene pretplate na Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti zastupnici usvojili jednoglasno.

Posljednja točka Dnevnog reda 14. Redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, nakon obrazlaganja usvojena je jednoglasno.