Published On: Tue, Dec 24th, 2013

Skupština KS usvojila program sanacije preduzeća ZOI ’84

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su danas na sjednici Odluku o prihvaćanju Programa sanacije Kantonalnog javnog poduzeća ” ZOI ’84 ” Olimpijski centar Sarajevo , a razmatrajući ovaj program Vlada KS je donijela zaključak kojim se traži da se predloženi Program sanacije doradi kako bi bio provodiv u praksi , javlja Fena .

U cilju realizacije ovog zaključka , ministri gospodarstva , prostornog uređenja i zaštite okoliša te financija Kantona Sarajevo , aktivno su se uključili u rješavanje problema i održali niz sastanaka s predstavnicima poduzeća .

Kako je danas rečeno , zbog nelikvidnosti poslovanja i ugroženosti nastavka poslovanja poduzeća zbog poslovne politike investiranja iz kratkoročnih izvora financiranja kao i prekomjernog zapošljavanja , ukazala se potreba za hitnu izradu Programa sanacije KJP ” ZOI ’84 ” Olimpijski centar Sarajevo .

Ministar privrede KS Emir Hrenovica istaknuo je da je poduzeće u 2012. godini imalo gubitak u iznosu od 2.262.966 KM , dobavljačima su dužni 7,5 milijuna KM , a za oporavak potrebano im je kredit od osam milijuna KM .

Jasno je rečeno da je dominantno učešće troškova zaposlenih , blizu 44 posto ukupnih rashoda , rekordnih 45,7 posto u 2012. godini .

Osnovni cilj programa sanacije je osiguranje uvjeta za nastavak poslovanja poduzeća i dovođenja poduzeća u stanje potpune likvidnosti .

Iz dugoročnog kredita izmirilo bi se ukupno 65 posto obveza , drugim izvorima financiranja 26 posto obveza i reprogramiranjem obveza devet posto . Raspored izmirenja obveza planiran je na temelju prioriteta izmirenja obveza i ročnosti osiguranja izvora sredstava za pokriće obveza .

Kao kolateral za otplatu dugoročnog kredita poduzeće je predložilo , kao sigurne izvore prihoda , zakupnine od iznajmljivanja poslovnih prostora u mjesečnom iznosu od 140.964 KM na način da zakupac direktno uplaćuje mjesečne iznose zakupnine komercijalnoj banci . Drugi kolateralna bi bila hipoteka na poslovnoj zgradi poduzeća , procijenjene vrijednosti u iznosu od 11,35 milijuna KM .

Kako je ministar Hrenovica kazao , organizacijsko – kadrovsko restrukturiranje uz materijalnu i financijsku konsolidaciju poduzeća može dati očekivane rezultate samo uz maksimalno korištenje postojećih resursa i uz osiguranje značajnih sredstava za nova ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju .

Napomenuo je da Zetra neće biti stavljena pod hipoteku .

Većina zastupnika tijekom rasprave ocijenila je da je ovaj prijedlog sanacije dobar i doprinijet će tome da poduzeće ne bude stavljeno pod stečaj .

Predsjednik Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije ( SDP ) Nedžad Fazlija je istaknuo da ” ZOI ’84 ” nije u tako teškoj situaciji kao neke druge firme , jer je vrijednost firme mnogo veća od iskazanog gubitka i nije slučaj kao u GRAS – u gdje je duplo veći gubitak od vrijednosti tvrtke .

Fazlija je dodao da Europski olimpijski festival mladih – EYOF neće moći biti organiziran sa 127 ljudi , napominjući da je ovo natjecanje šansa za razvoj modernog skijaškog centra .

Radiosarajevo.ba