Published On: Uto, tra 11th, 2017

BAŠ LIJEPO OD NJIH: Parlament prepoznao problem iseljavanja stanovništva kao važan

Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je većinom glasova zaključke koje je predložila odgovarajuća radna grupa na osnovu diskusija i informacija s tematske sjednice iz ožujka Doma o problemu iseljavanja stanovništva iz FBiH. U zaključcima je problem iseljavanja prepoznat kao važno pitanje od izuzetnog ekonomskog i socijalnog značaja za planiranje, razvoj i prosperitet FBiH.

Vlada FBiH je obavezana pripremiti informaciju domu o planiranim i trenutnim projektima koji se tiču privlačenja investicija i povratka državljana BiH – potencijalnih ulagača u razvoj gospodarstva FBiH. Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu ureda za gospodarsku suradnju s iseljeništvom pri Vladi FBiH, koji bi se bavio privlačenjem investicija te olakšavanjem i pravno-informativnom pomoći bh. državljanima u inozemstvu zainteresiranim za ulaganje i biznis.

Zaključcima se traži informacija o mjerama pronatalne politike uključujući i poduzete korake ka izjednačavanju prava porodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv ‘bijele kuge’, a u skladu sa stavom premijera FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja.

Zaključcima Zastupničkog doma je Zavod za zapošljavanje FBiH obavezan da u suradnji s županijskim zavodima zapošljavanja u roku od 90 dana dostavi informaciju o broju ljudi koji su se odjavili s biroa ili druge vrste procjene koje se tiču napuštanja Bosne i Hercegovine radi zapošljavanja u inozemstvu, kao i informacije o strukturi poslova zbog kojih bh. građani odlaze.

Od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti se traži da u roku od 90 dana, u suradnji s nadležnim županijskim ministarstvima, predloži informaciju o školama i fakultetima te utvrdi popis deficitarnih zanimanja u FBiH. Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu mreže studenata u inozemstvu iz FBiH pod pokroviteljstvom premijera FBiH, koja bi se realizirala u suradnji s Vijećem mladih FBiH.

Federalno ministarstvo izbjeglica i raseljenih osoba je obavezano da predloži financijski plan i metodologiju prema Vladi FBiH u roku od 60 dana, kojom bi se moglo izvršiti adekvatno evidentiranje izbjeglica i ekonomskih migranata koji privremeno borave u inozemstvu, u svrhu povezivanja, prikupljanja informacija i adekvatnog informiranja bh. dijaspore o izmjenama propisa, prilikama za ulaganje i programima podrške Vlade, a kako bi ona planirala posebni novac za realizaciju ove vrste aktivnosti ubuduće.

Vlada FBiH je zaključkom Zastupničkog doma obavezana da u roku od 120 dana pripremi informaciju Domu o efikasnosti i rezultatima primjene Zakona o mladima FBiH. Vlada je obavezana također da u roku od 90 dana pripremi sveobuhvatnu informaciju o iseljavanju stanovništva, s akcentom na provedbu Aneksa 7. Daytonskog sporazuma, demografsku obnovu i ostanak mladih u FBiH.