Published On: Sat, Jun 24th, 2017

ŠEVE II: Iznad Sarajeva uskoro će letjeti policijski dron

Vijest da je Ministarstvo unutarnji poslova Sarajevske županije otvorilo Twitter profil zbog kvalitetnije komunikacije sa građanima naišla je na pozitivne reakcije.

Da u ovoj instituciji žele biti u koraku sa svijetom govori podatak da je donesena odluka o nabavci drona sa pratećom opremom.

Procijenjena vrijednost nabavke ”drona sa pratećom opremom i dijelovima” iznosi 1.600 KM bez PDV-a, a novčana sredstva za plaćanje osiguravaju se iz proračuna Sarajevske županije za 2017. godinu.

Zasigurno da će ”policijski dron” pomoći pripadnicima MUP-a da pomno prate sigurnosnu situaciju na području SŽ i lakše rade na pronalasku prekršitelja zakona.