Published On: Pet, tra 9th, 2021

ŠESTA FLOTA SA NERETVE: HVO je bila prva multietnička vojska na tlu BIH. I ostala je izgleda jedina…

Mirsad Zuhrić, zapovjednik satnije HVO, sastavljene od boraca muslimanske nacionalnosti, novinaru Ćamilu Šahoviću, govori o formiranju ove satnije i ciljevima ove jedinice u Brigadi HVO, koja je popularno nazvana “Šesta flota“.
Govoreći o formiranju jedinice, Zuhrić je naveo: “I prije dolaska rezervista u septembru 1991, mnogo ovdašnjih ljudi bilo je organizirano kroz krizne štabove, odnosno kroz Patriotsku ligu.
Dolaskom rezervista na područje Dubrava počeli smo se pripremati za oružanu borbu zajedno sa komšijama Hrvatima, koje je vodio pokojni Pero Dalmatin… Moja jedinica se ponovo okuplja i omasovljava u Međugorju (oko 250 ljudi), gdje smo dobili nešto naoružanja od HVO i privatnim vezama. Tu smo prošli i odgovarajuću obuku.”

Svi moji vojnici nose ljiljane od samog početka i što se toga tiče nemamo nikakvih problema sa strane HVO-a. Na kraju krajeva svi smo mi borci države BiH. Ovdje je još zanimljivo napomenuti da su nas redovito prije akcija obilazili vjerski radnici – hodže i s te strane imamo poseban tretman u HVO.

Zanimljivo je, da   interview s ovim čovjekom, šefom Šeste Flote HVO-a izlazi u veljači 1993 u glasilu Armije BIH.
Mirsad Zuhric, the commander of HVO company, composed of the soldiers of Muslim ethnicity, spoke with the journalist Camil Sahovic, about the establishment of this company and goals of this unit of the HVO Brigade, which is popularly called “The Sixth Fleet“.
Speaking about the establishment of the unit, Zuhric stated:”Even before the arrival of the military reserve force in September, 1991, many of the people here were organized through the crises HQs and Patriotic League.  Following the arrival of the military reserve force to the area of Dubrave, we started to prepare ourselves for armed combat, together with our Croat neighbors, led by the late Pero Dalmatin … The members of my unit were reunited in Medjugorje (some 250 people), where we received some weapons from the HVO and some were collected through private connections. We completed our training here, too.”