Published On: Wed, Jul 19th, 2017

SENDIJAREVIĆ: Cerić je činio sve da Srbima i Hrvatima ogadi ideju Bosne i Hercegovine, njene simbole, povijest…

Prije par godina, Ante Matić, književnik iz Zagreba u časopisu Orbus, postavio je pitanje uvaženom dr. Sendijareviću, da mu pojasni značenje nekih riječi koje izgovara Cerić, poput značenja riječi “fetva”. Sendijarević, jedan od rijetkih bošnjačkih intelektualaca koji se ne libi kritizirati Cerića i njegovo usko poimanje nacionalnog identiteta u Bošnjaka, koje otvoreno naziva poturičkim identitetom, dalekim od Bošnjaštva, odgovorio mu je na to pitanje te iznio do tada nepoznate detalje. O tome kako je Cerić udalji zastavu s ljiljanima od Hrvata, zastavu koja je prvotno osmišljena u uredu biskupa Puljića.

Poštovani Gospodine Matić,

niste samo Vi, tj. Srbi i Hrvati, “zakinuti” zbog nepoznatih riječi i pojmova u tekstovima vezanim za fetvu. Možda i samo jedan od stotinu Bošnjaka zaista razumije značenje svih tih riječi i pojmova.

Bošnjaci su sada u situaciji u kojoj su katolici nekada bili kada su mise očitavane na latinskom jeziku. Cilj Islamske zajednice (IZ) BiH je da drži muslimane nepismenim u Islamu. Kao što nekada crkva nije ohrabrivala katolike da čitaju Bibliju na maternjem jeziku, tako IZ “prodaje” muslimanima da Bog prihvata samo molitve na arapskom, i čitanje (učenje) Kur’ana samo na arapskom.

Jer, ako bi Bog “razumio” molitve koje su mu upućene na bosanskom, onda tko bi trebao hodže i Islamsku zajednicu kao posrednike između muslimana i Boga?! Zar Vas to ne podsjeća na vrijeme kada se od crkve mogla kupiti otkupnina za grijehe?

IZ BiH ide tako daleko sa Cerićevom fetvom, da proglašava izdajnicima (nevjernicima) sve muslimane Bošnjake koji zekjat (obavezno davanje milostinje) daju bilo kome drugom, bez obzira na potrebu, osim Islamskoj zajednici BiH.

Po toj fetvi, griješan je svaki musliman Bošnjak ako svoj prilog da, na primjer, za gladne u Somaliji ili na primjer svom komšiji, bez obzira na vjeru, koji je, recimo, izgubio sve u nekoj nesreći, požaru, ili slično.

Bošnjaci sa ogromnim zakašnjenjem biju bitku koju su drugi Europski narodi davno dobili, a to je da se crkvi oduzme pravo skupljanja poreza, kao što to danas radi IZ BiH.

Što se tiče značenja riječi “fetva”, to je stav (mišljenje) vjerskog autoriteta o odredbama (zakonima) u Islamu, drugim riječima “zakon”. Paralela sa katoličkom crkvom je kanon i kanonik. Cerić je nešto kao kanonik, a fetva kao kanon.

Nažalost, to nije jedini problem kojeg Bošnjaci imaju sa Cerićem i IZ BiH. Islamska zajednica je u apsolutnoj službi onih koji su izvršili agresiju i počinili genocid nad građanima Republike BiH.

IZ BiH je najmoćnije oružje u rukama neprijatelja Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine u njihovoj bitci da se legaliziraju rezultati agresije i genocida u BiH. Sa novcem kojeg IZ BiH skuplja kroz “oporezivanje” muslimana Bošnjaka, IZ financira svoju izdajničku, genocidnu aktivnost, jer navikavati žrtvu na rezultate genocida jeste genocid.

Nama koji se borimo protiv izdaje i izdajnika Cerića i izdajničke aktivnosti IZ BiH najteže pada kada Hrvati i Srbi koji žele Republiku BiH, onakvu za kakvu su se izjasnili na Referendumu o njenoj nezavisnosti, krivo “pročitaju” Cerića kao nekakvog bošnjačkog i muslimanskog nacionalistu.

On vrlo vješto vara ne samo Bošnjake nego i Hrvate i Srbe.

Samo nekoliko primjera:

Kada se Biskupska stolica Katoličke crkve BiH izjasnila za nedjeljivu suverenu Bosnu i Hercegovinu, protiv daytonske podjele BiH, Cerić optužuje Hrvate za genocid u Jasenovcu. Svakom ko ima minimum političkog obrazovanja je jasno da su u Jasenovcu zatvarani i protivnici NDH države bez obzira na vjeru i etničku pripadnost. U Jasenovcu niti jedan musliman nije završio jer je musliman, nego zato što je bio komunista, partizan ili simpatizer partizana.

Drugi primjer koji ilustrira mehanizme prevare Bošnjaka i Hrvata je primjer za zastavom Republike BiH sa ljiljanima. Kada je na internetu objavljeno da je ideja zastave sa ljiljanima rođena u kancelariji uzoritog Kardinala Puljića ispod koje se slikao 2006-te u Potočarima u pratnji predstavnika Udruženja građana Majke Srebrenice i Podrinja, Cerić izlazi sa izjavom na skupu veterana Armije Republike BiH da su ljiljani “muslimanko cvijeće, da ljiljani rastu u Meki”, i time elegantno jednim potezom poruci Hrvatima da to ne može biti njihova zastava.

On to nije uradio da bi branio Republiku BiH nego da bi Hrvate obeshrabrio da se bore za Republiku BiH, tvrdi Sendijarević.

Cerić je konzistentan u svom neprijateljskom djelovanju protiv države BiH, i uporan. On u svakom svom javnom nastupu posije otrovno sjeme sa ciljem uništenja države BiH, i bilo bi potrebno napisati desetine stranica svaki dan da se osvjetli njegovo otrovno djelovanje.

Nažalost, protiv Cerića se moramo boriti oružjem kojeg on tako vješto koristi protiv muslimana, a to je Kur’an.

Na našu sreću, on je tu najslabiji jer krši svaki princip u Islamu, kao što je prekršio Ustav i zakone Republike BiH. Pravda je spora, ali dostižna. Možda nas neće biti onog dana kada on i drugi izdajnici Republike BiH budu odgovarali za veleizdaju, ali taj dan će doći.

S poštovanjem i zahvalnošću što ste nam javili, Vaš dr. Vahid Sendijarević 

Dr. Vahid Sendijarević, profesor je na Institutu za poliuretansku kemiju Univerziteta u Detroitu, jedan je od osnivača Bosanskog kongresa, neformalne skupine bošnjačkih intelektualaca koji žive i rade u SAD-u