Published On: Sri, velj 6th, 2013

Semir Efendić: Političko udruživanje žena i pranje mozga

Vijest o osnivanju neformalnog Kluba zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koju je putem Facebook profila sa javnošću podijelila jedna od inicijatorica – Amila Karačić iz organizacije IRI, bila je povodreakciji Semira Efendića, načelnika općine Novi Grad

Ovako misli političar za čiju je načelničku kandidaturu glasalo preko 39% žitelja najmnogoljudnije općine u BiH.

Kroz svoj javni profil na društvenoj mreži Facebook, načelnik Efendić napisao je: “Spolna pripadnost je potpuno pogrešna osnovaza političko organiziranje i može donijeti samo štetu, a naročito po žene kojima se kroz takve organizacije ispere mozak do mjere da više nisu sposobne za normalnu socijalizaciju sa ostatkom društva”.

Iako se radi o ličnom profilu Semira Efendića, na kojem on, ipak, objavljuje mahom sadržaje vezane uz dešavanja u općini i stranku SDA, riječ je o javnoj ličnosti koja ima odgovornost za ono što izjavi u javnom prostoru. 

Pitanja za Semira Efendića

Stoga je portal Radiosarajevo.ba kontaktirao kabinet načelnikaNovog Grada uputivši mu sljedeća pitanja:
1. Da li možete obrazložiti zašto mislite da udruživanje ‘po spolnoj osnovi’ ovakvog tipa može donijeti štetu? Zašto mislite da ovakva udruživanja ‘peru mozak’ ženama?
2. Šta je, po vama, definicija ‘normalne socijalizacije’ žena?
3. Da li pomenuta reakcija na Facebooku  pripada Semiru Efendiću  kao građaninu ili kao političaru?
4. Da li javnost može očekivati vaše zvanično izvinjenje za ovakvu izjavu?
Umjesto odgovora na konkretna pitanja, iz kabineta načelnika stigla je izjava:
“Stav načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, kada je u pitanju aktivno učešće žena u politici, nema veze sa stavom o političkom organiziranju na spolnoj osnovi. Bilo da se radi o ženama ili muškarcima, spol ne može biti osnova političkog organiziranja. Upravo na prijedlog načelnika Efendića, za predsjedavajuću Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo izabrana je Edina Gabela. Ovaj konkretni potez može služiti umjesto komentara o temi učešća žena u politici”, izjavio je Semir Efendić za Radiosarajevo.ba

Klubovi žena uobičajeni su u svijetu

Razgovarali smo i sa Danijelom Dugandžić Živanović iz Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, koja se nedavno susrela saParlamentarkama F BiH u njihovom Klubu, predstavivši im skorašnju globalnu akciju protiv nasilja One billion rising.
S obzirom na njeno dugogodišnje iskustvo aktivizma po pitanju ženskih prava, pitali smo je zašto je u svijetu opravdanoneformalno ili formalno udruživanje parlamentarki i drugih zastupnica u klubove. Kakva vrsta pitanja i problema se rješava na ovakvim nivoima?
“Jako je važno da se žene udružuju u ovakve vrste klubova, ne samo iz razloga što se kroz ovakve klubove educiraju, razmjenjuju znanja i zajednički promišljaju o problemima kojima se bave u parlamentu, nego su to i rijetke prilike kada se bave temama koje su im zajedničke, baš zato što su žene. Ovo je također prostor u kojem se parlamentarke mogu uvezati sa ženskim udrugama, omladinskim i drugim grupama, te na taj način mogu lobirati za izmjene, dopune ili donošenje nekih važnih zakona za dobrobit cijele zajednice.

Uvezivati se u ovakve klubove je ključno, a posebice u društvima u kojima je patrijarhat tako očigledan da načelnici općina mogu davati mizogine izjave poput ove, a da se na to ne reagira odmah ili da se ne dobije zvanično izvinjenje, smatra Dugandžić Živanović.

Ovakvi klubovi se, inače, organiziraju širom svijeta i važni su, jer se kroz njih grade drugačije politike, žene se osnažuju, dobijaju podršku, educiraju se, planiraju zajedno.  Činjenica je da su rijetke žene koje se politikom bave u kafanama, sijelima i drugim oblicima neformalnog druženja svojih muških kolega. Ne zaboravimo da su žene godinama bile izvan političkog života, da tek od 1946. imaju pravo birati i biti birane, te da je u svaki ulazak u političku sferu atak na tradicionalnu ulogu žene u patrijarhatu, po kojoj je ona krhka, šutljiva, plaha, sakrivena itd.
Mislim da žene u ovakvim klubovima dobijaju snagu da se sa ovakvim predrasudama i stereotipima bore svaki dan, te da  i pored toga obavljaju svoj posao najbolje što znaju i mogu u datom trenutku.  Taj prostor treba graditi, treba stvoriti jednake šanse za bavljenje politikom na profesionalan način”, rekla je Danijela Dugandžić za Radiosarajevo.ba.

Vesna Andree Zaimović, Radiosarajevo.ba