Published On: Wed, Jun 12th, 2013

Sastanak kod Radončića: Nema razloga da se gospoda parlamentarci ne osjećaju sigurno

SARAJEVO – Sve agencije za provođenje zakona u BiH rade na unapređenju rada i bezbjednosti građana bez obzira na njihovu nacionalnu, stranačku ili vjersku pripadnost, konstatovali su na današnjem sastanku ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH /FBiH/ Predrag Kurteš i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac.

Na sastanku u Sarajevu konstatovano je i da je uspostavljen stabilan bezbjednosni ambijent koji garantuje i pravo demonstranata na demokratsko izražavanje socijalnog, političkog i ekonomskog nezadovoljstva, te istovremeno garantuje i pravo izabranih zvaničnika i uposlenika da potpuno bezbjedno obavljaju svoje profesionalne dužnosti.

Ministri su dogovorila da organi na čijem su čelu ponude prijedlog nadležnim tijelima da se uklone zakonske manjkavosti bezbjednosnog sistema, koje su se pokazale i u toku događaja u vezi sa nedavnom blokadom ljudi u zgradi institucija BiH.

Iz Ministarstva bezbjednosti BiH saopšteno je da ministri smatraju da nema razloga da se zvaničnici Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH iz bilo kog dijela BiH ne osjećaju sigurno, “jer će imati istu zaštitu kao i svi građani BiH”.

Narednih dana će, kako se navodi, biti organizovan i zajednički sastanak Radončića sa entitetskim i kantonalnim ministrima, te direktorima agencija za provođenje zakona na nivou BiH.

Nekoliko stotina demonstranata je u Sarajevu, zahtijevajući donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju, u četvrtak, 6. juna, držalo pod blokadom zgradu instutucija BiH, u kojoj se nalazilo oko 1.500 ljudi, među kojima je i 350 stranih državljana, te trudnice i bolesni. Evakuacija je izvršena u petak, 7. juna, oko 4.00 časa.