SARAJSTAN: Korumpiran natječaj i u Agenciji za prevenciju korupcije

Naime, kao što su pojedini mediji već prenosili raspisan je konkurs za prijem državnih službenika u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na koji sam se i sam odlučio prijaviti iz razloga što ispunjavam uslove za sve i jednu poziciju od ukupno 8 sa konkursa. Nadajući se da će barem u ovoj agenciji biti ako ne 100%, onda barem sveden na minimum upravo koruptivni faktor pri prijemu državnih službenika nisam se puno niti raspitivao niti interesovao za konkursnu proceduru iz razloga što znam da ispunjavam sve uslove a i posjedujem mnogo znanja i vještina te se ne plašim nikakvih testova i intervjua.
Sve u svemu da se vratim na ono što me je i izrevortiralo i navelo da se obratim vama, u nadi da će preko vas bilo ko od nadležnih službi primiti informaciju na znanje i reagovati kako bi se bilo kad u ovoj zemlji reklo dosta korupciji.
Naime došao sam do slijedećih informacija koje nisu u skladu sa onim što su mediji već prenosili: na radno mijesto pomoćnika direktora agencije za borbu korupcije, zamjenik direktora Agencije Pekić Sreto, nije predložio suprugu Mirka Šaroviće već u dogovoru sa direktorom Agencije za policijsku podršku Rahmijom Hodžićem će da dovede izvjesnog Milenka Grujića koji je zaposlen u Agenciji za policijsku podršku na mjestu pomoćnika direktora.
 
E sad možda ovo nebi ni bio neki šok da je navedeni Milenko neki stručnjak ili poznavalac prava i materije iz rada agencije pa se poslodavci otimaju za njega. Iza ovog transfera krije se drugi motiv a to je: u Agenciji za policijsku podršku na mjestu šefa odsjeka zaposlen je zet Srete Pekića izvjesni Neđo Kojić, koga bi direktor Rahmija Hodžić unaprijedio na Milenkovu poziciju pomoćnika direktora po prelsku istog u Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Da pojasnim još jedan fakat a to je da direktor Rahmija ima želju da unaprijedi Kojića juniora jer je otac Kojićev, nekakav mafijaš i nadri biznismen Radomir tokom rata spasio Rahmiju iz zarobljeništva i razmjenio ga za neke srbe zarobljene u Sarajevu.
Najiskrenije vas molim da ovu priču, pa prije svega provjerite pa onda reagujete na istu jer sam mišljenja da ne treba dozvoliti više ovakve paradokse i ovakve pa i da ih nazovem tragične stvari da se dešavaju.
Podaci  o autoru poznati redakciji.