Published On: Čet, ruj 7th, 2017

SARAJEVO PROGLASILO SAMOUPRAVU: Deklaraciju o Pelješkom mostu potpisala 24 zastupnika PSBiH

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njih 24, potpisali su danas Deklaraciju kojom traže od Republike Hrvatske i Europske unije da obustavi gradnju Pelješkog mosta te da se uključe u razgovore s BiH u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava BiH na moru.

Pozvali su Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara da, u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rješenja s Hrvatskom, odnosno EU, preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru.

”To uključuje donošenje posebnog zakona o moru BiH i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama”, stoji u Deklaraciji.

Ukazali su Hrvatskoj, odnosno Europskoj uniji, na potrebu dosljedne primjene pravila međunarodnog prava u pogledu utvrđivanja suverenih prava BiH na moru, a pozvali su i sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH na koordinaciju aktivnosti u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru.

U tijeku je zastupnička rasprava o Izvještaju o aktivnostima u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta koju je pripremilo Ministarstvo komunikacija i prometa.