ROZI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Unaprijediti prava LGBT osoba u BiH

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT), Sarajevski otvoreni centar prezentirao je danas tzv. rozi godišnji izvještaj koji se odnosi na stanje ljudskih prava LGBT (lezbijke, gej, biseksualne, transrodne) osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.

Predstavnik Sarajevskog otvorenog centra Saša Gavrić izjavio je medijima tim povodom da taj dokument ne bilježi značajnije pomake kad je riječ o javnim politikama i zakonodavstvu i njihovoj implementaciji u kontekstu prava LGBT osoba u BiH.

”Ova godina će biti pozitivna u usporedbi s 2014., koja je bila godina zastoja i može se reći da nije bilo pozitivnih koraka” kazao je.

Kako bi se unaprijedila prava LGBT osoba predložene su mjere koje nadležne institucije treba da poduzmu.

Gavrić kaže da je tako preporučeno instituciji Ombudsmena da izradi specijalni izvještaj o stanju prava LGBT osoba i istraži stanje prava tih osoba. Od Ministarstva za ljudska prava BiH zatraženo je da izradi sveobuhvatnu višegodišnju strategiju za suzbijanje diskriminacije koja bi obuhvatila i proaktivne mjere kad je u pitanju diskriminacija LGBT osoba u BiH.

”FBiH mora što prije uskladiti svoj krivični zakon s međunarodnim standardima, ali i da ih harmonizira s krivičnim zakonima Brčko Distrikta i RS-a. Tako bi se u taj zakon uvele kazne za krivična djela počinjena iz mržnje, između ostalog na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta” kazao Gavrić.

Zastupnik u Parlamentu BiH i član Zajedničke komisije za ljudska prava Damir Arnaut zadovoljan je što se BiH sve više približava europskim i širim zapadnim tijekovima o tom pitanju.

”Usklađivanje našeg zakonodavstva s evropskim tokovima očekuje se od nas. Zajednička komisija za ljudska prava parlamenta BiH aktivno radi na tome, imat će uskoro posebnu sesiju o ovom pitanju” kazao je.

Homofobija je definirana kao iracionalni strah od LGBT osoba koji dovodi do diskriminacije i nasilja, netolerancije prema tim osobama.

Svjetska zdravstvena organizacija je na današnji dan 1990. godine skinula homoseksualnost s liste duševnih bolesti, a od 2004. godine se taj dan obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije u više od stotinu država.

more recommended stories