Published On: Sun, Oct 4th, 2015

REVIZIJA POKAZALA Helez inspektoru koji je oduzimao prava braniteljima HVO-a dao 7500 KM nagrade


Nagrade revizijskim timovima za kontrolu zakonitosti korištenja prava braniteljsko-invalidske zaštite i zaposlenicima Ministarstva iskazane su u neto iznosu od 88.100 KM, navodi se u izvješću o reviziji financijskih izvješća Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata za 2014, donosi portal Večernjeg lista BiH Vecernji.ba.
Od navedenog iznosa, 34.500 KM isplaćeno je zaposlenicima Ministarstva po neutvrđenim kriterijima, a najveći iznos tih sredstava, više od petine, prema izvješću financijske revizije, isplaćen je glavnom federalnom inspektoru.
Nejasni kriteriji
Uvidom u dokumentaciju obračuna i isplate nagrade zaposlenicima Ministarstva u ukupnom neto iznosu od 34.500 KM, revizori su konstatirali isplatu nagrada u pojedinačnim iznosima od 300 do 1500 KM, a da se iz prezentirane dokumentacije nije moglo potvrditi na osnovi kojih kriterija je utvrđeno da su navedeni zaposlenici na poslovima revizije ostvarili posebne rezultate, čime bi se potvrdila opravdanost i visina isplaćenih nagrada.
Dio nagrada zaposlenicima Ministarstva se dodjeljivao na osnovi čl. 16. općeg kolektivnog ugovora na teritoriji FBiH, po kome poslodavac može nagraditi i stimulirati zaposlenike povodom blagdana, te nacionalnih i državnih praznika, kao i po osnovi ostvarenih ušteda, racionalizacija i inovacija u procesu rada. Po osnovi naprijed navedenih propisa, značajne iznose nagrada ostvario je veći broj zaposlenika.
Pa je tako u izvješću navedeno da je glavnom federalnom inspektoru (op.a. Omer Bašić) isplaćeno 7500 KM, federalnom inspektoru i šefu Ureda po 3000 KM, savjetnicima ministra po 1500 i 1000 KM, pomoćnicima ministra po 1500 i 1200 KM, pojedini vozači dobili su 1500 i 1000 KM, stručni savjetnik 1500 KM, viši referent 1400 KM.
Zakonska osnova
Odlukom Vlade FBiH o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite utvrđene su kadrovske i materijalne pretpostavke za izvršenje navedenog zakona, kao i to da federalni ministar može nagraditi članove revizijskog tima za kontrolu koji izvrši pregled najmanje 200 predmeta u kontinuitetu dva mjeseca.
Odlukom je utvrđeno da ministar može nagraditi i zaposlenika Ministarstva do 1000 KM angažiranog na poslovima revizije za posebne rezultate postignute u provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.