Published On: Thu, Jun 13th, 2013

Revizija – Hrvatske županije propadaju, bošnjačke županije cvjetaju

SARAJEVO – Posavski i Zapadnohercegovački kanton i u prošloj su godini loše upravljali javnim novcem zbog čega su godinu završili deficitom proračuna, gomilajući tako akumulirani gubitak, a nije bilo ni adekvatne kontrole u trošenju novca za reprezentaciju, gorivo i mobitele.

Ovo su osnovne zamjerke federalnih revizora, koji su negativno ocijenili prošlogodišnje poslovanje ova dva kantona, koja su, pri tome, netočno prikazala financijski rezultat.

Proračun Posavskog kantona nakon rebalansa prošle godine iznosio je 30,6 milijuna KM, a deficit na kraju godine pogrešno je prikazan i veći je od objavljenog za oko 315,8 tisuća KM, tako da je stvarno iznosio blizu 1,3 milijuna KM.Objavljeni akumulirani deficit bio je oko 2,2 milijuna KM.

Proračun Zapadnohercegovačkog kantona nakon rebalansa iznosio je 67,9 milijuna KM, a stvarni deficit iznosio je oko 8,1 milijun KM, dok su ukupne obveze, koje su mahom stigle na naplatu, bile 56,4 milijuna KM. Akumulirani deficit iznosio je 40,1 milijun KM, a ne 35,1 milion KM, koliko je prikazan.

“Deficit objavljen u iznosu 3,6 milijuna KM nije točan jer je revizijom utvrđeno da je manje iskazan za 4,5 milijuna KM. Zbog netočnog iskazivanja financijskog rezultata za 2012. godinu, a samim tim i akumuliranog deficita, kao i precijenjenih izvora sredstava za 8,3 milijuna KM, imalo je za posljedicu da stvarni akumulirani deficit, revizijom utvrđen, iznosi 40,1 milijun i premašuje izvore sredstava za 14,2 milijuna “, stoji u izvještaju. Proračunski korisnici oba kantona stvarali su veće obveze nego što su im odobrena sredstva proračunom, a novac je otišao mahom za plaće.

Revizori su naglasili da u Posavskom kantonu nisu poštovani propisi prilikom trošenja javnog novca za reprezentaciju, prijevoz i gorivo. Za reprezentaciju je utrošeno oko 154,8 tisuća KM, u velikoj mjeri za plaćanje računa za ugostiteljske usluge bez priloženog fiskalnog računa. Za prijevoz i gorivo potrošeno je oko 294,6 tisuća KM, a revizori su zamjerili da nije osigurano da auta koriste samo u službene svrhe.

Federalni revizori su negativno ocijenili prošlogodišnje poslovanje ova dva kantona, koja su, pri tome, netočno prikazala financijski rezultat

Na plaće, naknade i troškove zaposlenih potrošeno je 788.000 KM više nego u 2011. godini jer je povećan broj skupštinskih zastupnika koji su profesionalizirali svoj rad kao i broj zaposlenih u srednjoj školi u Orašju.

Kada je u pitanju rad komisija, utvrđeno je da nema izvještaja o radu koji bi mogli potvrditi da je izvršen posao za koji je primljena naknada, dok su ugovori o djelu sklapani u nekim slučajevima nakon obavljenog posla i bez izvješća o radu.

Posavskom kantonu je zamjereno i što nisu bili jasni kriteriji na temelju kojih je podijeljeno oko 875,2 tisuća KM transfera za neprofitne organizacije, udruge građana, sport i kulturu, te nižim razinama vlasti niti je proveden potpuni nadzor nad potrošnjom ovog novca. Ni tekuća rezerva od oko 385,3 tisuća KM nije korištena za hitne i nepredviđene namjene.

Iste zamjerke imali su i za ZHK, čija je tekuća rezerva od oko 845,3 tisuća KM realizirana bez kriterija. Uz to ovaj kanton nije raspolagao novcem sukladno propisima pa nije plaćao doprinose pri isplati neto plaća, kontrolirao troškove mobitela i uporabu službenih vozila.

Za mobitele potrošeno je 82.400 KM, a za reprezentaciju 172,2 tisuća KM, gdje su u pojedinim slučajevima nabavljani i pokloni za koje nije naveden povod. Na plaće, doprinose i naknade troškova zaposlenih u ZHK potrošeno je oko 50 milijuna KM.

Marijan Oršolić, pemijer Posavskog kantona, kazao je da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda problem za ovaj kanton i razlog deficita, a da ostale primjedbe revizora “više-manje ne stoje”.

Izjavu Zdenka Ćosića, premijera ZHK, nismo dobili jer je jučer bila sjednica Vlade.
Predsjedniku suda najveća plaća

Najveću plaću u Posavskom i Zapadnohercegovačkom kantonu ima predsjednik županijskog suda i iznosi 3.477 KM, odnosno 3.884 KM, a najniža plata je 406 KM, odnosno 529 u ZHK.

Premijer Posavskog kantona bez minulog rada prima 2.104 KM, predsjednik Skupštine 1.954 KM, ministar 1.773 KM i zastupnik 913 KM.

Premijer ZHK bez minulog rada prima 2.512 KM neto, predsjednik Skupštine 1.932 KM, ministar 2.303 KM i zastupnik 1.449 KM. NEZAVISNE.COM