Published On: Mon, Nov 18th, 2013

Razriješena dužnosti cijela uprava ‘Aluminija’

Na sjednici Nadzornoga odbora “Aluminija” danas  je usvojena predstavka direktora ove tvrtke Ive Bradvice za sporazumnim raskidom ugovora o radu s “Aluminijem”, čime je, sukladno odredbama korporativnoga upravljanja, razriješena dužnosti i cjelokupna Uprava “Aluminija”. Tom prigodom istaknuto je kako nije riječ o smjeni, nego o korektnomu potezu direktora “Aluminija” prema članovima novoga saziva Nadzornoga odbora, a u odnosu na ukupno stanje u tome poduzeću. Odmah je usvojena i Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora “Aluminija”, s naputkom kako novi direktor, ujedno i nova uprava, moraju biti imenovani najkasnije do kalendarskoga isteka tekuće godine. 

Za vršitelja dužnosti direktora “Aluminija” d.d. Mostar, u razdoblju do imenovanja novoga direktora, imenovan je prof. dr. sc. Vjekoslav Domljan, dosadanji pomoćnik direktora za ekonomske, financijske i bankarske poslove.

Članovi Nadzornog odbora razgovarali su i o poslovanju “Aluminija” za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine, usvojili su Odluku o raspisivanju pozivnoga natječaja za nabavu strateške robe za 2014. godinu te Odluku o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka natječaja. Osim toga, bilo je riječi i o mogućnostima povećanja temeljnoga kapitala “Aluminija” dokapitalizacijom, a Odbor je odobio i zaduženje “Aluminija” kod Razvojne banke FBiH, stoji u priopćenju iz “Aluminija” d.d. Mostar.

Fena