RAK: Svaki stoti stanovnik BiH nema TV prijemnik

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) provela je istraživanje javnog mnijenja u vezi sa procesom digitalizacije u BiH. Prema ovom istraživanju, svaki stoti građanin BiH nema televizor! Četvrtina ispitanika navela je prijatelje i rodbinu kao važne izvore informiranja.
Pored toga, u našoj zemlji dolazi, u prosjeku, po jedan televizor po domaćinstvu, i to najčešće analogni. U izvještaju RAK-a navodi se još da 0,9 posto bh. građana ne posjeduje TV prijemnik.
Ispitanici u dobi od 18 do 30 godina češće navode internet kao izvor informiranja, dok zaposleni preferiraju tisak. Digitalni TV prijemnici prisutni su u 32 posto domaćinstava, a 24,3 posto ispitanika navelo je da se informira preko prijatelja“, priopćeno je iz RAK-a.
Cilj ovog istraživanja je harmonizacija pravnih, tehničkih i ekonomskih aspekata procesa digitalizacije u regiji jugoistočne Europe s Europskom unijom.

more recommended stories