Psovka je uvredljiva riječ, sintagma ili rečenica koja nije prihvaćena u opštim načelima bontona te se smatra nepristojnom i neprikladnom. Riječ psovka dolazi od praslavenskog pьsovati što je srodno riječi pas (prasl. i stsl. pьsъ, od ie. pis- = šaren), odnosno psovati je značilo “govoriti nekom kao prema psu”. Kroz historiju se psovke pojavljuju uglavnom u području blasfemije, svetogrđa ili zazivanja Božjeg imena uzalud. Izvorno su psovke bile tabu riječi koje su se potom proširile i profanizirale. Danas su najčešće sinonimi za pojmove vezane uz spolne odnose i spolne organe.
U razgovornom se jeziku psovke koriste za izražavanje ljutnje, iznenađenosti, bijesa, iznerviranosti, a katkad i zadovoljstva, sreće i veselja. No, više od svega, psovke se koriste za vrijeđanje i naglašavanje pojedinih dijelova iskaza. Najčešća tematika psovanja varira od jezika do jezika. Ponekad psovke gube svoja izvorna značenja sve češćom upotrebom (npr. u tal. cazzo i fica) te se devulgariziraju. Govornici jezika riječima pridaju vulgarnije značenje kad te psovke izgovore stranci, kao na primjer kod Francuza ili Španaca. Neke psovke u jednom jeziku mogu biti homonimi za obične riječi bez konotacija u drugom jeziku (npr. špan. curva [kurva] zvuči kao slavenska riječ kurva za prostitutku) i obrnuto.
Najčešća tematika psovki je (prema jezicima):
engleski: seks, izmet, (homo)seksualnost, incest, zelotizam i fanatizam te predrasude;
ruski: seks, moralni tabui o religiji, izmet i nepoštovanje autoriteta;
njemački: izjednačivanje ljudi sa životinjama, seks, izmet, predrasude i fanatizam;
francuski: seks, izmet, religija, rasizam; talijanski: blasfemija, seks, lično vrijeđanje (posebno majke);
španjolski: seks, incest, (homo)seksualnost;
japanski: kršenje pravila pristojnosti;
kineski: seks, osobno vrijeđanje;
 
U našim jezicima psovke se uglavnom odnose na seks, spolne organe, lično i vrijeđanje rodbine, blasfemiju, izjednačivanje ljudi sa životinjama…
Jedan od najčešćih glagola koji poprima razne oblike i izvedenice u psovkama je glagol – jebati. Dolazi od ie. *h3yebh- što je u sanskrtu dalo yabhati, a u slavenskim jezicima izvedenice poput jebati (b/h/s), jebać (poljskom), ебать (ruski)… Te su riječi srodne s grčkom riječju zephyros (povezano s vjerovanjem da zapadni vjetar donosi trudnoću).
Neki smatraju da su ove riječi izvedene od korijena *bhu- što znači “biti”, “rasti” i “graditi”. Ovaj glagol dolazi u raznim oblicima poput “jeb’o ti pas mater” (česta povezanost rodbinskih i životinjskih odnosa), “jebem ti” (glagol + neki oblik lične zamjenice ili najčešća – “jebi se”. Jebati je samo još jedan glagol Jedna od češćih psovki i imperativna konstrukcija je “mr’š u pizdu materinu”, s raznim varijacijama ali se opet vidi tematika rodbinskih odnosa i spolnih organa.
Česti su i zazivi te izvedenice vezane uz spolne organe – kurac, pizda, pička koje osim nečeg lošeg mogu označavati i karakterne osobine. Kurac dolazi od staroslavenskog, a vjerojatno i praslavenskog kurъ što je značilo “pijetao”. Poslije je dodan deminutivni nastavak te se dobio oblik kurьcь koji je vokalizacijom jerova dao kurac. Vjerojatno dolazi od ie. korijena kowr- = zavijati (usp. lat. caurire), ali moguće je da je i nastao onomatopejom(*). Isti je odnos i u engleskom jeziku u kojem cock označava i penis (vulgarno) i pijetla. Kurcu je srodna i riječ kurva (prasl. *kury, G *kurъve). Također se upotrebljavaju i riječi za ženski spolni organ – pizda, pica, pička i druge izvedenice (prasl. *pizda; lit. pyzda, alb. pith).
Izvor: http://protest.ba/v2/znanje/psovka/

more recommended stories